Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (47162 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (36436 hl.)
Možná 
Anketa img  (11424 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9198 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13548 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (35635 hl.)

Celkem hlasovalo: 153403


První zkušební předvádění policejních psů čsl. četnictva v Praze
Vydáno dne 22. 01. 2013 (4404 přečtení)

Klub pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Praze Na přání ministerstva vnitra XIII. odděl. uspořádal dne 27. listopadu m. r. „Klub pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Praze" zkoušky policejních psů a jich vůdců našeho četnictva.

K tomu účelu zvoleno vhodné místo na návrší pankráckém. Žel, toho dne značně snížila se teplota na 7 stupňů R mrazu. Dalo se očekávati, že výkony psů nosem budou velmi ztíženy značným mrazem. Naše četnictvo dostavilo se v hojném počtu jak důstojníci, tak poddůstojníci i mužstvo v stanovenou hodinu 8.30, v čele s panem zem. velitelem. četn. generálem K. Skorkovským, pány podpl. Ježkem a kap. Pinkasem z ministerstva vnitra, p. podpl. Adamičkou z Bratislavi, p. majorem Holnou, I. poboč. zem. četn. velitelství v Praze a j. v. Rovněž četně súčastnilo se členstvo "Klubu pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Praze".

V soudcovském sboru byli pp: podpl. Ježek, podpl. Adamička, kap. Pinkas, za klub pp. revír, polic, inspektor Drásta a obvodní polic, inspektor Matoušek. Zkoušky řídil jednatel klubu p. Stašek.

Soudcovský sbor a pořadatelé
První zkušební předvádění policejních psu čsl. četnictva v Praze: Soudcovský sbor a pořadatelé (od levé strany): Obvod, polic. insp. V. Matoušek, podpluk. A. Adamička, řid. O. Mácha, jednatel klubu J. Stašek, mistopřed. klubu Dr. E. Just, generál četnictva K. Skorkovský, předseda klubu V. Doucha, podplukovník J. Ježek, první poboč. četn. velit. major V. Holna, kapitán O. Pinkas, rev. pol. insp. J. Drásta.

Započato přesně o 9 hod. Nastoupilo 8 četníků se svými vlastními psy (7 něm. ovčáckých psů a 1 dobrman) a pokračováno podle pečlivě stanoveného programu a prozatímního zkušebního řádu, který vypracoval „Klub pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Praze". Napřed byla základní cvičení (v poslušnosti), při kterých dobře obstáli skorem všichni, až na malé výjimky.

Po malé přestávce přikročeno k druhému oddílu, pro policejního psa takřka nejdůležitějšímu: ku stopování a hledání ztracených předmětů. Stopy 1/2 hodiny staré až 500 m dlouhé (půda byla silně promrzlá). Zde se již jeví různé nedostatky, které se dají omluviti tím, že vůdcům, jak sami doznávají, chyběla řádná poučka, jak mají cvičiti a co se bude od nich i od psa požadovati. Posledním oddělením zkoušek bylo revírování a obrana při útoku. I zde byly tytéž nedostatky. Mimo instrukcí chybělo vůdcům při cvičení doma nářadí, ochranný oblek a pod., kterých jest nezbytně potřeba při cvičení a jejž si jednotlivec pro značný náklad nemůže opatřiti.

V celku však musíme doznati, že jest viděti snahu všech, vycvičiti si dobrého pomocníka ku své obtížné službě, který by v daném případě tuhého zápasu chránil i jeho život. Zkoušky tyto trvaly nepřetržitě od 9 hod. skorem do 15, hod. a účastníci, přes to, že silně mrzlo a ledový vítr fičel, setrvali až do konce. Pan generál Skorkovský pak laskavými slovy uznání poděkoval klubu za provedení a rozloučil ses přáním, aby věnovala se zvýšená pozornost a péče pevnému vybudování této eminentně důležité organisace.

Hlavní závadou byla nejednotnost při cvičení a proto Klub pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Praze po zkouškách vypracoval a vydal tiskem zkušební řád pro policejní psy s vysvětlením a poučkami, který byl výnosem ministerstva vnitra ze dne 12. ledna 1922 č. 2327/13 pro výcvik četnických psů schválen. Právě vyšla nákladem knihkupectví Neubert, Praha II., Hybernská ul., kniha Policejní pes jeho výchova a výcvik pro ochranu i policejní službu, kterou napsal a v ní uložil své zkušenosti se psem v policejní službě obvod, polic. inspektor V. Matoušek. Kniha pojednává o praktickém a rychlém vycvičení psa a mimo toho obsahuje klubem vydaný zkušební řád se všemi vysvětlivkami, jakož i plemenné známky policejních psů. Tím již bude snad jedna závada odstraněna a objeví se výsledek při příštích zkouškách.

Vůdcové se psy
První zkušební předvádění policejních psů čsl. četnictva v Praze: Vůdcové se psy.

Ku konci musíme se zmíniti o zvláštní horlivosti a péči, kterou věnují této věci pánové generál Skorkovský, podpl. Ježek, podpl. Adamička a kap. Pinkas, jim vděčí naše četnictvo, čeho v zajmi jejich podnikají.

Velký podíl na výsledku i uspořádání prvého zkušebního předvádění policejních psů náleží sboru soudcovskému a zvláště našim klubovním kolegům pp. obv. pol. inspektoru Matouškovi a pořadateli Staškovi.

Zkoušek súčastnili se:

  1. Hlina Václav, vrch. strážmistr, Úlice, okr. Stříbro. (Pes Brok něm. ovčák, 2 1/2 roku.)
  2. Zahradník Ant., strážmistr, Dražkovice u Pardubic. (Pes Arno, něm. ovčák, 13 měs.)
  3. Horák Adolf, strážmistr, Dol. Cerekev u Pelhřimova. (Fena Hedy, něm. ovčák, 13 měs.)
  4. Ráb Frant., vrchní strážmistr, Krucemburk. (Fena Hela, něm. ovčák, 16 měs.)
  5. Černý Frant., vrch. strážmistr, Stránčice. (Fena Flora, něm. ovčák, 1 1/2 roku.)
  6. Tyšer Hynek, strážmistr, Češtice, okr. Strakonice. (Fena Bajadera, něm. ovčák, 6 roků.)
  7. Křeček Alois, strážmistr, Pelhřimov. (Fena Linda, něm. ovčák, 13 měs.)
  8. Roleček Lud., strážmistr, Oužice u Kralup n. Vlt, (Fena Heda, dobrman, 2 roky.)

Za schopné k vykonávání policejní služby byli uznáni následující psi: Brok, Bajadera, Linda a Heda.

z časopisu
Lov a Kynologie
ročník I., číslo 6
1. února 1922  Související články:
Něco o služebním psu... (06.03.2004)
Služební psi četnictva (06.03.2004)
Cvičte psy pro službu policejní! (05.04.2004)
Užití vycvičeného psa ve službě bezpečnostní s hlediska našeho zákonodárství ve srovnání se zákonodárstvím států sousedních. (05.04.2004)
Čeho je třeba dbáti, pátráme-li se psem na místě činu? (05.04.2004)
Nejvěrnější psi - přepis rozhlasového pořadu (17.06.2004)
Náš starý, dobrý Petar... (27.08.2004)
Něco o služebním psu II. (06.12.2005)
Příspěvek k diskusi o policejních psech (09.04.2006)

( Komentáře: 0 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )

Přidej na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk!
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání