Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (50993 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (40320 hl.)
Možná 
Anketa img  (11561 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9309 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13785 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (39464 hl.)

Celkem hlasovalo: 165432


ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Služební kynologie

TRIVIS

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
Libčická 399/8, 181 00 Praha 8
IČO 251 091 38, OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50353
tel./fax: 233 543 233 e-mail: trivis.skola@seznam.cz
Odloučené pracoviště
Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 – Troja
tel./fax: 283 911 561 e-mail: trivis.vos.krejci@seznam.cz

 

Příjmení a jméno absolventa: Štrach Filip
Praha
Vedoucí absolventské práce: Ing. Milan Říha, DiS.

Čestné prohlášení:

Já, Filip Štrach prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma: „Služební kynologie“ , vypracoval samostatně s použitím pramenů, které uvádím v přiloženém seznamu literatury.

V Praze dne 15. 4. 2007

 


Obsah

Úvod

1. Plemena psů využívaná u soukromých bezpečnostních služeb

2. Náklady na služebního psa

3. Možnosti využití psů v činnosti soukromých bezpečnostních služeb

4. Problematika právní úpravy a trestní odpovědnosti v souvislosti s použitím služebního psa proti pachateli

5. Možnosti pojištění za škody způsobené služebním psem

Závěr

Seznam použité literatury

Obrazová příloha


Úvod

Jako téma svojí absolventské práce jsem si zvolil služební kynologii. K tomuto výběru mě přivedlo několik skutečností. O kynologii se zajímám již od mládí, výcvik psů je již několik let mým hlavním zájmem a po absolvování vyšší odborné školy se mi výcvik psů pravděpodobně stane i zaměstnáním. S výcvikem psů a služební kynologií jsem se setkal i během studia, a to zejména v rámci předmětu praktická příprava a předmětu bezpečnostní systémy. Odborné praxe jsem také vykonával převážně u organizací, jejichž činnost byla spjata s kynologií.

Pod termín služební kynologie je v současnosti zahrnována poměrně široká škála rozličných oborů lidských činností, od výcviku a přípravy psů pro nevidomé či záchranářských psů přes výcvik k osobní obraně osob a majetku až po služební kynologii u soukromých bezpečnostních služeb, bezpečnostních složek státu a armády. Téma svojí absolventské práci jsem se rozhodl zúžit právě na zmíněnou oblast služební kynologie a využití služebních psů v rámci činnosti soukromých bezpečnostních služeb.

Úvodní kapitolu své práce budu věnovat obecné systematice dělení plemen psů a problematice výběru vhodného plemene pro služební využití. Dále uvedu přehled charakteristických znaků, vloh a povahových vlastností nejrozšířenějších služebních plemen a také dalších plemen psů, vyskytujících se u soukromých bezpečnostních služeb.

Ve své práci přinesu i zamyšlení nad finanční náročností držení a využití služebních psů u soukromých bezpečnostních služeb.

Podstatnou částí práce bude i kapitola věnovaná samotným způsobům využití psa v rámci činnosti soukromé bezpečnostní služby. Vedle popisu širokého spektra dovedností a cviků, které může služební pes ovládat, bych se chtěl také zamyslet nad výhodami, nevýhodami a náročností realizace jednotlivých způsobů nasazení psa.

Za důležité považuji také zmínit problematiku právní úpravy vztahující se k použití služebního psa soukromé bezpečnostní služby proti pachateli trestného činu. V souvislosti s tímto tématem bych chtěl také zmapovat různé druhy pojištění za škody způsobené služebním psem.

Mým cílem je popsat ucelenou formou hlavní aspekty kynologie soukromých bezpečnostních služeb, a to se zaměřením na specifické stránky této oblasti služební kynologie. Při psaní práce využiji vedle svých dosavadních praktických zkušeností a znalostí zejména informace z odborné literatury včetně internetových zdrojů, a v neposlední řadě také informace získané rozhovory s odborníky z oblasti služební kynologie.

Následující stránka

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání