Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (27243 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (17726 hl.)
Možná 
Anketa img  (10694 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (8544 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (12264 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (17025 hl.)

Celkem hlasovalo: 93496


2. Náklady na služebního psa

Kompletní náklady na služebního se skládají s celé řady různorodých položek. Řada nákladů by se dala nazvat provozními náklady, jde o náklady, které pokrývají zejména výživu psa, výcvik, veterinární péči, výstroj a výcvikové pomůcky, a také poplatky za držení psa či náklady na dopravu. Další náklady na služebního jsou spíše jednorázového charakteru, jde o náklady na pořízení psa, náklady na výstavbu kotce či na jiné hmotné vybavení, které zpravidla vydrží psu na celý život nebo na dobu několika let (přepravní bedny, misky apod.).

2.1. Náklady spojené s pořízením psa do vlastnictví soukromé bezpečnostní služby

Většina soukromých bezpečnostních služeb si v současnosti nepořizuje vlastní služební psy a dává přednost uzavírání pracovních smluv se psovody s vlastními psy. Tato praxe je aplikována zejména z ekonomických důvodů, jelikož pokud by se bezpečnostní služba rozhodla pořídit si a držet vlastní služební psy, pohybovaly by se celkové pořizovací náklady v řádech desetitisíců, či spíše statisíců (dle počtu psů), další nemalé náklady by byly spojeny se zajištěním odpovídajícího zařízení – psince, kde by byli tito psi ustájeni (mimo službu, během nemoci apod.).

Pro lepší představu uvádím orientační přehled jednorázových nákladů při pořízení psa:

pořizovací cena štěněte s průkazem původu 3 až 15 tisíc Kč
pořizovací cena dospělého psa s výcvikem 30 až 100 tisíc Kč
náklady na kotec a boudu pro jednoho psa 5 až 10 tisíc Kč
cena přepravní bedny 3 až 5 tisíc Kč
základní výbava pro psa (misky, deky, obojky, aj.) 1 až 3 tisíce Kč

I když by se z uvedeného mohlo zdát, že pořízení štěněte je výrazně výhodnější než pořízení dospělého a vycvičeného psa, je tomu spíše naopak. Je třeba si uvědomit, že v ceně dospělého psa jsou zahrnuty všechny náklady spojené s jeho výživou a všestrannou péčí během minimálně 1,5 roku jeho dospívání, dále nemalé náklady na zajištění odpovídající výchovy a výcviku, které se v případě výcviku ke složitějším činnostem také pohybují v řádech desetitisíců. Cenovou hladinu vycvičených psů ovlivňuje i skutečnost, že v řadě západních zemí je po těchto psech prakticky neomezená poptávka, doprovázená odpovídající úrovní výkupních cen.

Někteří lidé sice prodávají v ČR dospělé psy se základním výcvikem v cenových relacích i pod 10 tisíc korun, ale zpravidla je nižší cena zapříčiněna více či méně skrytou vadou psa (začínající vážné zdravotní problémy, nestabilní nervová soustava, nevhodná povaha pro další výcvik), popřípadě se může jednat o nabídku překupníka, který nabízí k prodeji například psa, kterého dostal od původního majitele zcela zdarma, poté co se pes vůči původnímu majiteli či jeho rodině začal projevovat agresivně.

2.2. Náklady psovoda spojené s péčí o psa a výpočet příplatku na psa

Jak jsem již uvedl, většina soukromých bezpečnostních služeb řeší potřebu služebních psů najímáním psovodů s vlastními, již dospělými a vycvičenými psy. Vedle nezpochybnitelné finanční úspory má tento způsob i další výhodu, a to skutečnost, že v případě odchodu psovoda od bezpečnostní služby odchází se psovodem i jeho pes, a není tak třeba řešit problémy spojené s výměnou psovoda, které by nastaly, pokud by byl pes v majetku soukromé bezpečnostní služby a psovodu byl pouze přidělen.

Jelikož psovod, který slouží se svým vlastním psem, hradí prakticky všechny náklady na služebního psa sám ze svých prostředků (jak náklady jednorázové, tak i provozní), naprostá většina soukromých bezpečnostních služeb psovodům vyplácí v rámci mzdy i tzv. "příplatek na psa", kterým psovodovi kompenzuje zejména náklady provozní. Při výpočtu příplatku se vychází z dílčích nákladů na psa.

Průměrné měsíční provozní náklady na psa sloužícího u soukromé bezpečnostní služby:

výživa psa
(granulované krmivo vyšší střední kvality)
800 až 1000 Kč
udržovací výcvik 1 až 2 × týdně 100 až 300 Kč
poplatky za držení psa obci či městu 300 až 1000 Kč
veterinární péče
(očkování + léčení drobných zranění či lehčích onemocnění)
50 až 150 Kč
výstroj psa
(misky, obojky, vodítka, postroje, deky apod.)
30 až 80 Kč
náklady na dopravu
(ve smyslu jízdného za psa v MHD na 15 směn v měsíci)
180 až 600 Kč
CELKEM hrubé měsíční provozní náklady 1520 až 2980 Kč

Pokud pro výpočet použijeme průměrnou částku 2250 Kč, kterou navýšíme o odvody ze mzdy na sociální a zdravotní pojištění (cca 26 a 9 %) dostaneme se k částce 3037,50 Kč.

Vyjdeme-li při propočtu této částky z předpokladu, že psovod za měsíc odslouží se psem 180 hodin, měl by příplatek za psa na jednu hodinu služby činit částku 17 Kč.

Mzdová praxe v bezpečnostních službách tomuto propočtu většinou odpovídá a psovodům je vyplácen příplatek za psa ve výši od 15 do 20 Kč. V případě bezpečnostních služeb, které příplatek za psa nevyplácejí, je tato částka v naprosté většině případů zahrnuta již v samotné hodinové mzdě psovoda; taková hodinová mzda je pak například o 20 Kč vyšší, než hodinová mzda strážného bez služebního psa.

Úvod Předchozí stránka Následující stránka
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání