Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (27244 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (17727 hl.)
Možná 
Anketa img  (10696 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (8546 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (12266 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (17026 hl.)

Celkem hlasovalo: 93505


Kynologická historie

Počet zobrazených článků: 10
(z celkem 101 nalezených)

0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 |

Odměny

   Datum publikace: 20.03.2009

Právě tak jako je pes za neposlušnost a špatný výkon kárán, musí za každý dobrý výkon a za projevenou dobrou vůli pánu vyhověti býti pochválen a k další práci povzbuzen.

Tresty

   Datum publikace: 20.03.2009

Pes, zvláště mladý, má sklon k přečetným nectnostem a neposlušnosti. Proto se trestání mladých psů vyhnouti nemůžeme. Jest jenom naší povinností trestati rozumně, účelně a přiměřeně vzhledem k velikosti a druhu provinění, individualitě a hlavně temperamentu psa.

Jakého psa a jakým způsobem si opatřiti

   Datum publikace: 19.03.2009

Jsem přesvědčen, že tato otázka se řeší před nákupem psa poměrně jen v řídkých případech. Obyčejně se prostě přivádí pes, který se zalíbil, jehož rodiče a příbuzenstvo dobylo na výstavě úspěchů, který snad byl hodně laciný atd., aniž by se uvažovalo, zdali se tento pes pro nás, resp. naši rodinu hodí.

Úvahy o výcviku

   Datum publikace: 17.03.2009

Již v úvodu jsem napsal, že se nemíním podrobně rozepisovati o technice výcviku psů, poněvadž v tomto oboru máme krásné české příručky pánů V. Matouška a Jar. Drásty.

Hygiena psa

   Datum publikace: 16.03.2009

Pes musí být denně řádně vyčištěn. Čištění provádí se tupým hřebenem a jemným kartáčem. Na uhlazení srsti psů hrubosrstých používáme kartáčů tvrdších, ale ne hrubých, poněvadž se jimi snadno podráždí kůže. Citlivá místa je nutno čistiti opatrně a jemně.

Chrup

   Datum publikace: 14.03.2009

Zvláštní pozornost jest nutno věnovati chrupu, který je podmínkou nejen dobrého trávení, ale je i jedinou zbraní a krásnou ozdobou psa.

Životospráva

   Datum publikace: 14.03.2009

Ve zdravém těle zdravý duch. Pojednám proto nejprve o výchově tělesné. O tom, co mohou štěňata poděditi po rodičích, pojednal jsem již vpředu. Uvažujme však, co jim mohu dáti já.

Mláďata

   Datum publikace: 12.03.2009

Za dva měsíce po připuštění dochází k radostné události. Chovatel má připraviti co nejpečlivěji pro vlastní vrh potřebné podmínky, jako jest úprava kotce a rozumná regulace potravy pro fenu.

Pravidla chovu

   Datum publikace: 11.03.2009

1. Z chovu jest nezbytno vyloučiti všechna zvířata slabá, neduživá, plemenným známkám své rasy neodpovídající, duševně méněcenná, nervosní a bojácná (zbabělá).

Rodina

   Datum publikace: 10.03.2009

Do intimního rodinného života psů zasáhl člověk tak rozhodně a působivě, že ho dnes už nelze srovnati s formou, jaká byla přírodou původně pro divokého psa utvořena. Člověk psa přírodě odcizil, odloudil ho divočině a tím převzal na sebe také mravní povinnost správně usměrniti a rozumově říditi jeho rodinný život.

0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 |

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání