Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (47356 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (36637 hl.)
Možná 
Anketa img  (11431 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9205 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13561 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (35829 hl.)

Celkem hlasovalo: 154019


Předmluva, Slovo úvodem
Vydáno dne 08. 03. 2009 (4925 přečtení)

Milý čtenáři.
Jistě často pozoruješ svého psa, snažíš se ho pochopiti a dorozuměti se s ním. Sedí poslušně před tebou a vidíš, že se snaží ti porozuměti a mnohdy máš dojem, že si rozumíte.

Toto porozumění je výsledkem pečlivé, dlouhé a úmorné práce, jakož i cílevědomého a účelného výcviku.

Pes je tvor velmi učenlivý a tvárlivý a není pro něho většího zadostiučinění, radosti a spokojenosti, než pochopiti, uposlechnouti a přesně vykonati tvůj rozkaz. Je nenáročný a tvůj přátelský pohled a polaskání jsou mu největší odměnou. Slouží ti po léta větně a oddaně a nezaslouží si v žádném případě, aby trpěl neuznáním a tvou špatnou náladou. Je v podstatě velmi citlivý, a bezdůvodný a nemírný trest vyvolává v něm nežádoucí reakce. Je skromný a bezdůvodně trestán, sesmutní a dojemným způsobem doprošuje se tvé milosti a přízně. Je bezpříkladně oddaný, ale utrpěná křivda může i vůči pánovi vyvolati nedůvěru, která se jen těžce odstraňuje.

Celé knihy mohly by býti popsány historiemi, kolik životů a majetků bylo psem ochráněno a zachráněno a kolik bezměrné lásky a oddanosti psem vůči člověku projeveno. Jen kolik služeb vykonal pes jako vedoucí nevidomých, jako statečný pomocník lovců, zachránce turistů a sportovců postižených horskými nepohodami, jako hlídač lidských obydlí, jako nezbytný pomocník policie, četnictva a vojska, a nakonec jako zdatný tahoun ve službách nejdrobnějších živnostníků a obchodníků.

Žije a vyrůstá v lidském prostředí a je přírodou nadán lidem sloužiti. Záleží jen na tom uměti jeho vrozené vlastnosti pro jeho chov a výcvik aplikovati. Jen důkladná znalost jeho přirozených vlastností, vlídnost a úměrná přesnost může cvičitele přivésti k žádoucímu cíli.

Autor této knihy založil svoji teorii výcviku právě na tom, že prostudoval a využívá ve svých radách vrozených vlastností psa pro chov a výcvik. Jeho výcvikové pokyny umožňují vám zpracovávati postupně psa od mládí způsobem přirozeným za využití jeho vrozených sklonů a pudů a pes podle jeho pokynů vedený hravým způsobem ani nepozoruje, že se učí a v krátké době stává se poslušným a věrným nástrojem svého pána.

Praktické výsledky, kterých se autor dopracoval v chovu a výcviku různých ras, jsou toho nejlepším dokladem. Poněvadž pak jeho kniha je psána ve snaze poskytnouti pevné a spolehlivé vodítko každému laikovi a začátečníku v chovu a dresuře psů, docílíš vážený čtenáři, žádoucích výsledků i ty, jestliže se s radami a pokyny v knize obsaženými a jejím pečli­vým prostudováním dobře obeznámíš a budeš se jimi neúchylně řídit.

Vydavatel.

SLOVO ÚVODEM.

Česká odborná literatura kynologická vykazuje již několik pěkných knih o psech. Chov, výcvik, zdravověda, národohospodářský význam chovu atd. jsou tam povolanými zkušenými kynology popsány velmi poučně a věcně.

Všechna česká díla o psech, až na krásnou jedinečnou poutavostí a krásným slohem psanou „Knihu o psech" spisovatele Jaroslava Horáčka, jsou však buď šablonovitými technickými instrukcemi nebo vědeckými studiemi. Nazval bych je kynologickými spisy vyššího řádu, t j. knihami pro kynology. Knih řádu nižšího, t. j. takových, které by razily psu cestu do lidského srdce, které by mu otvíraly brány chýší i paláců, které by byly emisary kynologů v řadách lhostejných lidí a získávaly by kynologii dorost, takových, které by naprostému laiku byly srozumitelnou a snadno pochopitelnou základnou, na které by své odborné znalosti mohl dále budovati, které by ho bez námahy a škody přenesly přes první potíže nezkušenosti, jichž skutečné poznání vyžaduje dlouhé prakse, trpělivosti a je provázeno i řadou zklamání a neúspěchů takových, které by učily dívati se na psa správně a hlavně přirozeně, nezkresleně pod vlivem klamného dojmu zdomácnělosti psa, které by učily řešiti psa psychologicky a výsledky tohoto řešení pedagogicky zpracovávati - takových knih dosud nemáme.

Vydávám proto tuto knihu, aby jsouc psána prostými slovy, upoutala pozornost nejširších kruhů na nejvěrnějšího přítele člověka, rodiny a domova - psa, a aby její obsah byl podkladem hojného a pilného studia, jakož i správného pochopení knih již vydaných.Související články:
František Kunce - Pes, jeho přirozenosti a jejich a aplikace pro praktický chov a výcvik (08.03.2009)
Jak se pes s člověkem sblížil (08.03.2009)
Okénko do vnitřního života psů (09.03.2009)
Rodina (10.03.2009)
Pravidla chovu (11.03.2009)
Mláďata (12.03.2009)
Životospráva (14.03.2009)
Chrup (14.03.2009)
Hygiena psa (16.03.2009)
Úvahy o výcviku (17.03.2009)
Jakého psa a jakým způsobem si opatřiti (19.03.2009)
Tresty (20.03.2009)
Odměny (20.03.2009)
Jak má uměti každý pes poslouchati - chůze při noze (24.03.2009)
Jak jest nutno postupovati, aby se pes ve všeobecné poslušnosti utvrdil (25.03.2009)
Průprava pro praktickou službu psa - Přinášení předmětů (Aport) (26.03.2009)
Jak si pes zvykne na střelbu (27.03.2009)
Pes jako ochránce majetku (Hlídání) (29.03.2009)
Jak učíme psa, aby si nevšímal zvěře (31.03.2009)
Stopování (31.03.2009)
Hledání ztrát (01.04.2009)
Pes jako pánův obránce (03.04.2009)
Pes vojenský (04.04.2009)
Výcvik válečných psů - Donášení zpráv (depešování) (05.04.2009)
Donášení a dovážení předmětů (09.04.2009)
Pes na stráži (10.04.2009)

( Komentáře: 0 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )

Přidej na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk!
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání