Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (52368 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (41644 hl.)
Možná 
Anketa img  (11685 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9424 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13926 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (40821 hl.)

Celkem hlasovalo: 169868


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Kynologie ve službách ozbrojených sborů v České republice

Vedoucí práce Autor
pplk. Mgr. Zdeněk Chmela Michaela Kranátová

 Praha 8. 3. 2001

Poděkování

Autorka bakalářské práce by ráda poděkovala všem, kteří se podíleli radou, pomocí či jiným způsobem na vytvoření této práce. Jmenovitě by chtěla poděkovat plk. Ing. Novotnému z odboru služební kynologie a hypologie Policejního prezídia, ředitelce Policejního muzea PHDr. Machutové, pplk. Vitáskovi z výcvikového střediska psovodů a psů v Dobroticích, plk. Ing. Růžičkovi z veterinární základny Armády ČR Grabštejn u Hrádku nad Nisou, mjr. Jankovskému z vězeňské služby, Ing. Veverkovi z Generálního ředitelství cel, panu Žaludovi z útvaru psovodů Městské policie v Praze, paní Fiedlerové a panu Sedlákovi ze záchranné brigády kynologů, por. Haasovi, vedoucímu Skupiny služební kynologie Správy středočeského kraje, npor. Vrbickému, specialistovi na metodu pachové identifikace ze Skupiny služební kynologie Správy středočeského kraje, panu Zábranskému ze soukromé bezpečnostní služby Wackenhud, MVDr. Kunešovi ze Správy středočeského kraje.
Dále děkuje pplk. Mgr. Chmelovi a JUDr. Mackovi, CSc. za pomoc a poskytnuté rady při přípravě tohoto rukopisu.

Michaela Kranátová
 

O B S A H

ÚVOD

1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ

2.1 Policie České republiky

2.2 Městská a Obecní policie

2.3. Soukromé bezpečnostní agentury

2.4 Celní služba České republiky

2.5 Vězeňská služba České republiky

2.6 Armáda České republiky

2.7 Profesionalita a profesní etika psovoda - příslušníka ozbrojených složek

3. SLUŽEBNÍ PES PČR JAKO DŮKAZNÍ PROSTŘEDEK

4.TAKTIKA POUŽITÍ SLUŽEBNÍHO PSA

5. VYUŽITÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ NA ÚTVARECH PČR

6. DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ U PČR I V ZAHRANIČÍ, SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM

ZÁVĚR

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání