Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (27252 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (17733 hl.)
Možná 
Anketa img  (10699 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (8547 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (12267 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (17033 hl.)

Celkem hlasovalo: 93531


Pozvánka na obranářské speciály - Slovensko
Vydáno dne 25. 07. 2007 (5125 přečtení)

Dva kynologické obranářské speciály se uskuteční u našich východních sousedů. 1. září v Bojnicích a 24. až 26. září v Handlové.

Pozvánky a propozice na oba závody zveřejňujeme v původním slovenském jazyce, snad to nebude pro české zájemce problém;-)


V. Obranársky pretek Milana Valachoviča

Kynologický klub Bojnice Vás pozýva na V. Obranársky pretek Milana Valachoviča - 1.9. 2007 Štadión SNP Bojnice (Dubnica)

Hlavným Sponzorom preteku je firma Diamond Pet, ktorá je svetovou jednotkou pre chovateľov.

Propozície

 • Termín konania: 1.9. 2007
 • Miesto konania: Futbalový štadión SNP v Bojniciach
 • Prezentácia: 1.9. 2007 od 8.00 hod. do 9.00 hod., zároveň aj kontrola veterinárnych preukazov
 • Začiatok preteku: 10.00 hod.
 • Uzávierka prihlášok: 27.8. 2007
 • Štartovací poplatok: 200,- Sk za každého psa - v cene „štartovného“ je občerstvenie
 • Rozhodca: MVDr. Z. Tatarko
 • Figuranti: S. Lomnický, R. Lomnický, L. Pálenik
 • Za škody spôsobené psom zodpovedá majiteľ – držiteľ psa.

1. Kolo - obrana do ochranného rukávu

 • a) Prepad psovoda z úkrytu (plenta) 20 b. - ovládateľnosť 5 b.
 • b) Zadný doprovod a prepad psa 25 b. - ovládateľnosť 5 b.
 • c) Protiútok 40 b. - ovládateľnosť 5 b.
 • Celkom 100 b.

2. Kolo - obrana na ringový oblek

 • a) Prepad psovoda 10 b - ovládateľnosť 5 b.
 • b) Zadranie figuranta spredu (dva údery počas zákroku) 15 b. - ovládateľnosť 5 b.
 • c) Zadržanie figuranta spredu cez záves z plastových Fliaš. Figurant je v klietke o rozmeroch 2x2,5 m, počas zákroku 2 x vystrelí kal. 9 mm 15 b. - ovládateľnosť 5 b.
 • d) Zadržanie figuranta cez prekážku spredu – figurant sedí na stoličke s plastovou fľašou naplnenou vody. (prekážka vysoká cca 80 cm) - prekonanie prekážky 20 b. - zadržanie 20 b. - ovládateľnosť 5 b.
 • Celkom 100 b.

Všetci súťažiaci postupujú do 2. kola. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje los. Všetci súťažiaci budú odmenení vecnými cenami. Radi Vás privítame v peknom prostredí mesta Bojnice.

Minimálny počet súťažiacich psov je 10, maximálny počet je 25

Obrana sa bude posudzovať podľa kritérií Národného skúšobného poriadku. Účastník pretekov má právo podať protest proti nedodržaniu propozícií. Proti výroku rozhodcu sú protesty neprípustné. Protest musí byť podaný najneskôr do 30 min. po ukončení posúdenia. Súčasne s protestom musí byť zložená finančná čiastka vo výške 500,- Sk, ktorá v prípade, že bude protest posúdený ako bezpredmetný, prepadá v prospech usporiadateľa. Protest prejedná komisia zložená zo zástupcov usporiadateľa a rozhodcu v prítomnosti protestujúceho.

Štartovací poplatok sa nevracia, ak sa akcie súťažiaci nemohol zúčastniť zo zdravotne – veterinárnych dôvodov, alebo v prípade jeho neúčasti.

Štartovné zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 BOJNICE
Tel: 0905483036, e-mail: kkbojnice@bojnice.sk

 

Popis priebehu preteku

I. kolo – ochranný rukáv

a) Prepad psovoda z úkrytu (plenta) - Psovod kráča so psom pri nohe vedľa úkrytu (plenta). V určenej vzdialenosti vykoná figurant prepad. Keď figurant prestane klásť odpor, psovod na pokyn rozhodcu dá psovi povel „pusť“.

b) Zadný doprovod a prepad psa - Pri doprovode figuranta ide pes pri ľavej nohe psovoda, figurant kráča vo vzdialenosti 3-5 m pred psovodom. Pri doprovode vykoná figurant prepad. Počas boja dostane pes dva údery „bambuskou“. Figurant prestane klásť odpor na pokyn rozhodcu, psovod na pokyn rozhodcu dá psovi povel „pusť“.

c) Protiútok - Psovod vyšle psa na zadržanie, po určenom čase sa figurant otočí a vykoná protiútok na psa. Po zadržaní dostane pes dva údery „bambuskou“. Figurant prestane klásť odpor na pokyn rozhodcu, psovod na pokyn rozhodcu dá psovi povel „pusť“.

Cviky v I. kole na seba nadväzujú

II. kolo – ringový oblek

a) Prepad psovoda - Psovod sa postaví na určené miesto s neupútaným psom. Pes môže sedieť, alebo ležať pri nohe psovoda. Ku psovodovi pristúpi spredu figurant, v ruke bude niesť prenosnú klietku zo živým zvieraťom (sliepka, zajac) a pozdraví sa so psovodom. Figurant potom položí klietku cca 2 m pred psovoda . Psovod zoberie klietku a odíde určeným smerom. Pri jeho odchode vykoná figurant prepad. Pes vykoná zadržanie. Psovod ho nemôže ovplyvňovať povelmi. Figurant prestane klásť odpor na pokyn rozhodcu, psovod na pokyn rozhodcu dá psovi povel „pusť“. Pes nesmie zaútočiť skôr ako figurant vykoná prepad, inak je cvik nezvládnutý.

b) Zadržanie spredu – Figurant vydráždi psa a psovod na pokyn rozhodcu vyšle psa na zadržanie. Figurant beží oproti psovi a po ubehnutí polovice vzdialenosti ostane kľudne stáť. Figurant po zadržaní začne so psom bojovať a pes dostane 2 údery palicou. Figurant prestane klásť odpor na pokyn rozhodcu, psovod na pokyn rozhodcu dá psovi povel „pusť“.

c) Zadržanie figuranta odpredu cez záves z plastových fliaš - Figurant sa nachádza v klietke o rozmeroch cca. 2x2,5 m, výška 2 m. Figurant sa postaví pred záves, v ruke drží misku s krmivom. Misku položí vedľa klietky, vydráždi psa a vstúpi do klietky. Psovod púšťa psa na zadržanie figuranta (vzdialenosť cca. 30 m). Pes musí prekonať záves a zadržať figuranta. Figurant počas boja 2 x vystrelí (pištoľ kaliber 9 mm). Figurant prestane klásť odpor na pokyn rozhodcu, psovod na pokyn rozhodcu dá psovi povel „pusť“. Cvik sa považuje za splnený len v prípade, keď pes prekoná záves a vykoná zákrok.

d) Zadržanie figuranta cez prekážku – figurant sedí na stoličke, v ruke drží plastovú fľašu naplnenú vodou - Psovod púšťa psa na zadržanie zo vzdialenosti cca. 40 m.. Pes musí preskočiť prekážku (výška cca. 80 cm) a zadržať figuranta, ktorý sedí na stoličke a po prekonaní prekážky psom ho začne zastrašovať striekaním vody z fľaše. Po zadržaní začne figurant so psom bojovať. Figurant prestane klásť odpor na pokyn rozhodcu, psovod na pokyn rozhodcu dá psovi povel „pusť“. Za prekonanie prekážky sa považuje preskok (plné bodové ohodnotenie). Zhodenie, zvalenie a obehnutie prekážky je za 0 bodov.

Cviky v II. kole na seba nadväzujú


IX. ročník špeciálneho kynologického preteku mesta Handlová 2007

24.- 25 .- 26.9. 2007

O pohár týždenníka PRIEVIDZSKO

Sobota 25.8.2007

09.00 hod.

1. Zadržanie na 50 metrov: Psovod po povele „stoj“ vypúšťa na vzdialenosť 50 metrov psa na dvoch figurantov. Prvý figurant výzvu uposlúchne a zostane stáť až do ukončenia disciplíny, druhý figurant výzvu neuposlúchne a beží v smere od psa. Pes figuranta, ktorý je v pohybe musí zadržať, pričom nesmie napadnúť stojaceho figuranta. Po zadržaní psovod psa odvoláva a obe osoby odovzdá rozhodcovi. (Hodnotí sa: orientácia 20, razancia 10, zadržanie figuranta 20, odvolanie 5). - 55 b.

10.00 hod.

2. Zadržanie na 80 metrov s protiútokom: Psovod na pokyn rozhodcu vypúšťa psa na figuranta. Figurant v rukách drží predmet (zatiaľ neznámy), s ktorým, pred stretom so psom, útočí. Pes musí razantne zadržať figuranta. Na pokyn psovoda figurant zostane stáť a psovod odvoláva psa. Cvik ukončí privolaním psa k nohe (razancia 10, reakcia 10, zadržanie 10, odvolanie 5). - 35 b.

11.00 hod.

3. Zadržanie na 80 metrov: Psovod na pokyn rozhodcu vypúšťa psa na figuranta. Figurant pred stretom so psom vystrelí 2x a 1x po zadržaní. Na pokyn rozhodcu psovod odvoláva psa. Cvik ukončí privolaním psa k nohe. Cvik sa vykonáva do strmého kopca. (razancia 10, reakcia na výstrely 10, zadržanie 20, odvolanie 5).  - 45 b.

12.00 hod.

4. Zadržanie na 250 metrov: Psovod vypúšťa na vzdialenosť 250 metrov psa na figuranta, ktorý je pasívny. V rukách drží kufrík s ktorým sa snaží pred stretom so psom brániť. Pri tomto cviku sa hodnotí aj čas psovoda meraný od štartu k figurantovi. Nehodnotí sa odvolanie. (razancia 10, orientácia 20, reakcia 10, zadržanie 20, ) .  - 60 b.

14.00 hod.

5.Zadržanie na 80 metrov: Figurant vbehne medzi umelo vytvorené prekážky. Psovod na povel rozhodcu psa vyšle na figuranta. Pes si musí nájsť čo najkratšiu cestu k figurantovi a zadržať ho. (razancia 20, zadržanie 20, odvolanie sa nehodnotí). - 40 b.

15.00 hod.

6.Zadržanie na 80 metrov s protiútokom: Psovod vypúšťa psa na figuranta. Po zadržaní a zastavení figuranta z úkrytu vybieha druhý figurant v smere do psovoda. Pes musí vykonať samostatný prechod na druhého figuranta bez povelov. Po zadržaní druhého figuranta na pokyn rozhodcu psovod odvoláva psa. Ak sa druhý figurant stihne dotknúť psovoda pred stretom so psom psovod cvik sa končí so stratou bodov./razancia 10, zadržanie 1figuranta 20, prechod na druhého figuranta 10, zadržanie 2 fig. 20, odvolanie 5/ ¨- 65 b.

Celkom - 300 b.

 

O pohár primátora mesta Handlová

Sobota 25.8.2007

16.30 hod.

1. Zadržanie na terase: Psovod so psom stojí na určenom mieste pod terasou. Pasívne sa figurant ukáže psovi na schodišti, a potom vybehne po schodoch. Psovod z miesta vypúšťa psa, ktorý po schodoch zo železných mreží musí vybehnúť a zadržať figuranta na terase. Psovod môže psa naviesť na schodište, ale so stratou bodov. Vpúšťa sa zo 4 metrov od prvého schodu. (orientácia 20, razancia10, zadržanie 20, odvolanie – nehodnotí sa). - 50 b.

20.30 hod.

2. Vyhľadanie páchateľa: Uskutoční sa v priestore 50 m x 50 m. V limite 10 minút treba vyhľadať páchateľa za pomoci psa tak, aby pes označil ukrytú osobu. Spôsob označenia osoby psovod nahlási rozhodcovi na začiatku cviku. Po označení psovod psa upevní na vôdzku a vyzve zadržaného, aby opustil úkryt. Ku kontaktu psa nedochádza. Pes nesmie zadržanú osobu napadnúť. Psovod zadržaného eskortuje zadným doprovodom na určené miesto, pričom má psa na vôdzke. Pokiaľ pes osobu v limite nenájde, rozhodca ukáže psovodovi ukrytú osobu a cvik sa nehodnotí, ale pokračuje eskortou. (vyhľadanie - označenie 50). - 50 b.

3. Nočné zadržanie: Prepad psovoda, /pes je na vôdzke/.Po zadržaní osoby /1. kolo/, táto je eskortovaná na určené miesto. Počas eskorty psovod bude prepadnutý druhým páchateľom. Pes musí útočiacu osobu zadržať, pričom nesmie reagovať na už zadržanú osobu. Po zadržaní psovod psa odvolá a obe osoby eskortuje k stanovišťu. (prepad 30, odvolanie 5). - 35 b.

Nedeľa 26.8.2007

08.30 hod.

4.Zadržanie cez vodu: Pes prepláva 20 metrové jazierko a na druhom brehu zadrží figuranta. Psovod na pokyn rozhodcu prebehne po brehu jazierka k psovi a povelom psa odvolá. Cvik sa ukončí privolaním psa k nohe (razancia 10, zadržania 20, odvolanie 5 ). Psovod môže maximálne 3x vyslať psa na prekonanie vody. Neprekonanie prekážky sa považuje za nesplnenie cviku. - 35 b.

09.50 hod.

5.Zadržanie na 80 metrov: Figurant kráča v smere od psovoda pomalou chôdzou. Na pokyn rozhodcu psovod vypúšťa psa na figuranta. Pred stretom figurant vykoná protiútok pričom v rukách drží 1,5 metrové stužky a snaží sa zabrániť útoku psa. Po zadržaní psovod psa odvoláva. Nasleduje prehliadka /figurant má ukrytú zbraň/ výsluch, ktorý musí trvať min. 10 sekúnd, Po ukončení cviku psovod zbraň odovzdá rozhodcovi. /reakcia 20, razancia 10, zadržanie 20, odvolanie 5/ 55 b.

Celkom 225 b.

piatok – 24.8.2007

 • 16.00 Oficiálny tréning, ubytovanie na chate Mladosť v Remate
 • 19.00 Večera, posedenie

sobota – 25.8.2007

 • 08.00 – 08.45 Prezentácia, ubytovanie na chate Mladosť v Remate

Súťaž o pohár týždenníka PRIEVIDZSKO

 • 09.00 /1. kolo/ Zadržanie na 80 metrov – svah Poma.
 • 10.00 /2. kolo/ Zadržanie na 80 metrov – svah Poma.
 • 11.00 /3. kolo/ Zadržanie na 80 metrov – svah Poma.
 • 12.00 /4. kolo/ Zadržanie na 250 metrov – svah Poma.
 • 13.00 Obed
 • 14.00 /5. kolo/ Zadržanie na 80 metrov – svah Poma.
 • 15.00 /6. kolo/ Zadržanie na 80 metrov – svah Poma.

Súťaž o pohár primátora mesta HANDLOVÁ

 • 16.30 /1. kolo/ Zadržanie na terase – chata Mladosť
 • 20.30 /2. kolo/ Vyhľadanie páchateľa – stredisko Poma
 • 3. kolo/ Nočné zadržanie, prepad – stredisko Poma

nedeľa – 26.8.2006

 • 08.30 4. kolo/ Zadržanie cez vodu – rybník p. Hromádku
 • 09.50 /5. kolo/ Zadržanie na 80 metrov – svah Poma
 • 12.00 Ukončenie IX. ročníka

Ubytovanie a strava – na vlastné náklady /chata Mladosť/

Záväzné prihlášky – do 15.8.2007 /obmedzený počet/ - poštová poukážka na kontakt alebo osobne. prihlášky E - mail robomajda@zoznam.sk

Štartovné – 200, Sk do 20.7.2007, 250,- Sk do 15.8.2007, na mieste 350,- Sk v štartovnom – večera 24.8.2007 a obed 25.8.2007

Kontakt – Róbert Majda, Prievidzská 35/9, Handlová 972 51, Tel. 0911 248 170,
Ing. Rastislav Dobiš, Tel. 0902 066 336

Organizátor: Mestský kynologický klub Handlová

Všeobecné ustanovenia:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je zodpovedný za škody spôsobené jeho psom. Každý pes musí mať preukaz s platnými očkovaniami nie staršími ako jeden rok a musí byť po očkovaní minimálne 3 týždne pred konaním súťaže.

Pri rovnosti bodov rozhoduje hodnotenie z posledného kola.

Špeciálny kynologický pretek mesta Handlová sa skladá z dvoch súťaží:
• Súťaž o Pohár týždenníka PRIEVIDZSKO
• Súťaž o Pohár primátora mesta Handlová.

Súťažiť je možné aj v jednej súťaži.

Súťaž jednotlivcov:

Vyhodnotený budú traja najlepší psovodi súťaže o pohár týždenníka PRIEVIDZSKO a súťaže o pohár primátora mesta Handlová. Víťazom špeciálneho kynologického preteku v jednotlivcoch sa stáva súťažiaci s najvyšším počtom bodov po sčítaní bodovania v obidvoch súťažiach.

Súťaž družstiev:

Družstvo sa skladá minimálne z dvoch psovodov maximálne zo štyroch psovodov. Hodnotia a oceňujú sa dvaja najlepší psovodi v družstve. Ohodnotené sú prvé tri družstvá s najvyšším počtom bodov po sčítaní bodovania z obidvoch súťaží.Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...

( Komentáře: 0 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )

Přidej na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk!
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání