Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (26015 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (16775 hl.)
Možná 
Anketa img  (9869 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (8155 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (11614 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (16251 hl.)

Celkem hlasovalo: 88679


6. ročník Voříškiády v KK Rybníček
Vydáno dne 30. 03. 2015 (1617 přečtení)

Nová stránka 1

Kdy: 9. května 2015, Kde: KK Brno-Rybníček

Nová stránka 1

Výstava kříženců a psů bez průkazu původu

 

Kynologický klub - ulice Lomená, Brno-Komárov.

HLAVNÍ SOUTĚŽ

- je otevřená pro všechny psy a feny (dále jen psi) bez PP a křížence více plemen

- vítězové obdrží hodnotné ceny

Skupiny:

I.  Kříženci

II. Psi rozpoznatelného plemene bez PP

Třídy:

- každá skupina bude dále rozdělená do tříd podle velikosti a věku.

- pro rozdělení do tříd je rozhodující věk a výška psa v den konání výstavy.

- podle počtu účastníků je na místě možné rozdělení třídy otevřené ještě zvlášť pro psy a pro feny.

Třída štěňat (do 9 měsíců bez rozdílu velikosti)

Třída otevřená - Malý pes (od 9 měsíců, kohoutková výška do 40 cm)

Třída otevřená - Velký pes (od 9 měsíců, kohoutková výška nad 40 cm)

Třída veteránů (od 8 let bez rozdílu velikosti)

Tituly:

Vítěz Rybníčku – absolutní vítěz celé výstavy

Vítěz skupiny – zvlášť pro I. a II. skupinu. Vítězové skupin postupují do soutěže o Vítěze Rybníčku.

Vítězové tříd pak obrží tituly – Nejkrásnější štěňátko, Nejkrásnější malý pes/fena, Nejkrásnější velký pes/fena, Nejkrásnější pes senior.  Vítězové tříd postupují do soutěže o Vítěze skupiny.

OSTATNÍ SOUTĚŽE:

- jsou otevřené pro všechny psy a feny přihlášené do hlavní soutěže

- vítězové obdrží hodnotné ceny

“Nejlepší kámoši” - je určena pro děti od 4 do 12 let a jejich pejsky. Nehodnotí se vzhled, ale znalosti dítěte o jeho čtyřnohém kamarádovi a umění předvést pejska.

“Psí borec” – hodnotí se předvedená dovednost psa. Dovednost si určí majitel, hodnotí se nejen zvládnutí dovednosti psem, ale i její obtížnost.

“Betelná psí dvojka”  – soutěž pro dvojice psů jednoho majitele – hodnotí se předvedení a vzájemný soulad pejsků

“Božský kožíšek” – soutěž o nejhezčí srst (hodnotí se kvalita, vybarvení a úprava srsti)

 

PROGRAM:

7:30 – 8.45 přejímka psů

9.00 – 14.00 hlavní soutěž

14.30 – 17.00 ostatní soutěže a finále

(změna programu vyhrazena)

Uzávěrka přihlášek:  1. května 2015

Výstavní poplatky:

Hlavní soutěž - za prvního psa ... 200,- Kč

Hlavní soutěž - za dalšího psa ... 150 Kč

Ostatní soutěže ... 50,- Kč

Rodinní příslušníci vystavovatelů a diváci ... vstupné dobrovolné.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Alice Slámová, Krásného 67, 636 00 Brno

Tel. 737 775 150

E-mail: Brno.Rybnicek@seznam.cz

Výstavní poplatek zaplaťte poštovní poukázkou typu C na stejnou adresu, která je uvedená pro zasílání tištěných přihlášek. Kopii nebo originál ústřižku poštovní poukázky přiložte k přihlášce. Bez ústřižku nebude přihláška přijata. Přihlašuje-li majitel více než jednoho psa musí pro každého použít zvláštní přihlášku (platbu výstavních poplatků lze provést dohromady jednou složenkou). Po předchozí dohodě lze provést platbu i převodem na bankovní účet klubu.

Doklady k účasti na výstavě:

- očkovací průkaz nebo veterinární pas s platným očkováním (viz veterinární podmínky)

Veterinární podmínky:

- psi musí být klinicky zdraví

- psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu

- psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit

- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.

- po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájenému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná všem psům a fenám křížencům a bez PP.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného.

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. (Dle zákona na ochranu proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č.77/2004).

Změny exteriérů psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti jsou zakázány.

Vodění štěňat za účelem prodeje na výstavě je zakázáno.

Protesty:

Udělení titulů není nárokové.

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500 Kč, pouze v průběhu výstavy.

 

Místo konání akce – areál Kynologického klubu Brno-Rybníček:

 

Kynologický klub Brno - Rybníček

6. ročník výstavy kříženců a psů bez průkazu původu - 9. května 2015

 

PŘIHLÁŠKA

 

Skupina:

 

kříženec

 

 

bez PP – název plemene:

 

 

Jméno psa:

 

 

 

pes

 

fena

 

 

 

 

 

Datum narození :

 

 

 

 

 

Velikost :

 

do 40 cm v kohoutku

 

 

 

 

40cm v kohoutku a více

 

 

 

 

Třída :

 

štěňat

do 9 měsíců

 

 

 

 

 

 

otevřená

od 9 měsíců

 

 

 

 

 

 

veteránů

od 8 let

 

 

 

 

Rozhodující pro zařazení do třídy je věk a výška psa v den konání výstavy.

 

 

Majitel :

jméno a příjmení

 

 

 

ulice, č.p.

 

 

 

PSČ

 

Město

 

 

Údaje adresa, telefon a e-mail nebudou zveřejněny, slouží výhradně pro potřeby vyřízení přihlášky (čitelně prosíme):

 

telefon

 

e-mail

 

 

 

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY : přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje. Chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky). Neuhrazené přihlášky se nepřijímají. Veškeré údaje potřebné k platbě jsou uvedeny na konci přihlášky.

 

                                                 

 

Přihláška do soutěží :

 

Nejlepší kámoši :

věk

 

jméno dítěte

 

 

Psí borec :

pes

 

 

Betelná psí dvojka:

psi

 

 

Božský kožíšek:

pes

 

 

 

 

 

 

 

Poplatky :

 

,- Kč za prvního psa

 

 

 

,- Kč za další psy

 

 

 

,- Kč za soutěže

 

 

 

 

,- Kč celkem

 

 

Způsob úhrady :

 

složenkou

přikládám kopii útržku o zaplacení

 

 

 

jiný způsob :

 

 

 

V případě nekonání výstavy z důvodu vyšší moci budou výstavní poplatky použity k uhrazení prokazatelných nákladů spojených s přípravou výstavy.

 

Adresa pro zasílání přihlášek :

Alice Slámová, Krásného 67, 636 00 Brno

Tel. 737 775 150

E-mail: Brno.Rybnicek@seznam.cz

 

 

 

 

                   

 

 

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic výstavy, a že se jimi budu řídit.

 

 

 

V :

 

dne :

 

podpis :

 

 

 

 

 Pořádáte kynologický závod, výstavu nebo třeba voříškiádu? Pak zde může být i Váš článek...

( Komentáře: 0 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )

Přidej na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk!
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání