Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (39926 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (29365 hl.)
Možná 
Anketa img  (11156 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (8962 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13098 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (28592 hl.)

Celkem hlasovalo: 131099


Závody a divize
Vydáno dne 02. 05. 2007 (5011 přečtení)

Jak je potřeba připravit se na závody a jak jsou rozděleny jednotlivé divize Dog Dancingu? Více se dovíte v tomto článku...

Jak se připravit na závody?

Hudbu je potřeba vybírat nejen podle vlastního vkusu, ale rovněž i podle tempa kroků a pohybu našeho psa. Např. pro temperamentního psa se pomalá hudba nehodí. Délku skladby zase musíme přizpůsobit schopnostem psa. Je zbytečné mít na prvních závodech dlouhou skladbu, opakovat pořád dokola stále stejné prvky a riskovat tak, že se pes nedokáže po celou dobu naplno soustředit.

Při přípravě choreografie musíme myslet na to, že umělecký dojem z našeho vystoupení má úplně stejnou hodnotu jako technické provedení. Rovněž si musíme dobře promyslet, do jaké divize bychom se měli zařadit.

Oblečení volíme tak, aby ladilo se psem, zvolenou hudbou i s tím, co chceme svým vystoupením vyjádřit. A musíme mít na mysli, že na kostýmu velmi záleží, může parádně vylepšit nebo naopak pokazit celkový dojem naší sestavy.

Na soutěž je vhodné přijet o něco dříve, aby jsme před začátkem stihli prohlédnout plochu, na které se bude soutěžit. Seznámíme s ní našeho psa a rovněž si uvědomíme jak je prostor velký a kde bude sedět porota. Aby se nám nestalo, že některé prvky budeme převádět zády k porotě a nebo, že se po celou dobu vystoupení budeme pohybovat v jediném rohu taneční plochy.

Pravidla Dogdancingu:

 • Sestavy by měly jasně demonstrovat psí obratnost, poslušnost, pozornost, flexibilitu a trénink v souladu s pohyby psovoda s ohledem na příslušnou divizi.
 • Po celou dobu sestavy musí být respektována důstojnost psa.
 • Sestavy mohou začínat i končit, kdekoliv se psovod rozhodne, za předpokladu, že pes i psovod jsou na taneční ploše.
 • Rozměry taneční plochy by měly být v rozmezí 10 x 12 m až 15 x 20 m.
 • Taneční plocha musí mít neklouzavý povrch a její okraj musí být jasně vyznačen.
 • Žádný pes mimo toho (těch), co právě soutěží, nesmí být na taneční ploše.
 • Pes, který se připravuje na sestavu, nesmí být v těsné blízkosti taneční plochy a psa, který je právě na taneční ploše, nesmí nijak rušit, zvlášť ne štěkáním.
 • Pes nesmí být v nehybné pozici déle než 10 sekund. počítáno od prvního tónu skladby.
 • Zakázány jsou pohyby, které by mohly vést ke zranění psa.
 • Při sestavě by měl být využit celý prostor taneční plochy.
 • Na soutěžích se doporučují kostýmy (vhodné ke stylu sestavy).
 • Pes nesmí být nijak oblečený, povolen je pouze ozdobný obojek nebo ozdoba okolo krku. V případě dlouhosrstých psů může psovod použít gumičku nebo sponku na stáhnutí chlupů, pokud překrývají psovi oči.
 • Rekvizity jsou povoleny pouze v případě, že jsou součástí vystoupení a nejsou používány jako tréninková pomůcka – hračka. Používat střelné zbraně nebo napodobovat výstřel je zakázáno.
 • Použití slovních i posunkových povelů (řeč těla) je vhodné, psi mohou být v kontaktu se psovodem (jakékoli vzájemné doteky jsou povoleny).
 • Psi, kteří nadměrně štěkají, pokud to není účelem a zřejmou součástí sestavy, budou bodově penalizováni
 • Pamlsky a hračky nejsou na taneční ploše v průběhu soutěže povoleny. Hračku může psovod použít jen ve výjimečných případech.
 • Každá divize a třída má svou vlastní startovní listinu. Psovodi mohou startovat i ve více divizích a kategoriích.
 • Háravé feny se soutěže mohou zúčastnit jen po dohodě s pořadatelem a za předpokladu, že jejich psovod použije spray určený na překrytí pachu háravé feny. Háravé feny se neúčastní nástupu závodníků a musí být drženy odděleně od ostatních psů.
 • Psovod zodpovídá za svého psa, musí ho mít neustále pod kontrolou.
 • Soutěže se se mohou zúčastnit jen psi, kteří dosáhli věku 12 měsíců nejpozději v den soutěže.
 • Startovné je nevratné a každý psovod musí dodat vlastní hudbu na CD, případně MC, podle pokynů pořadatele.
 • Organizátoři mají právo na omezení počtu startujících i v rámci jedné kategorie a divize.
 • Pokud nemá psovod svého psa pod kontrolou, může požádat rozhodčí o možnost dokončit skladbu tréninkově mino soutěž s použitím hračky (vnášet na taneční plochu pamlsky je zakázáno. Porota je v tomto případě nehodnotí.
 • Psovod má rovněž možnost, za předpokladu, že zaplatí startovné v plné výši, přihlásit se tzv. „mimo soutěž“. Znamená to, že může použít hračku a porota je dopředu obeznámena, že je nehodnotí. Tento soutěžící startuje v běžném pořadí určeném pořadatelem. Pořadatel má však právo v případě velkého počtu oficiálních soutěžících jeho přihlášku odmítnout.
 • Psovodi nesmějí zpochybňovat rozhodnutí rozhodčích.
 • Soutěžící jsou zodpovědní za to, že se přihlásili do kategorie do které patří.

Dodatek k pravidlům – důvody pro diskvalifikaci:

 1. Vyvenčení psa na taneční ploše po celou dobu trvání soutěže.
 2. Použití pamlsků na taneční ploše, použití hračky je dovoleno jen v době tréninku. Výjimkou je situace po skončení soutěže, např. při rozhovoru s moderátorem.
 3. Pokud je rekvizita evidentně používána jako motivační pomůcka.
 4. Agresivní chování psa.
 5. Opuštění ohraničené taneční plochy.
 6. Hrubé zacházení se psem, po celou dobu trvání soutěže.
 7. Pokud je pes při svém vystoupení v nehybné pozici déle než 10 sekund. Týká se jen kategorie jednotlivců. Rozhodčí má právo ověřit si překročení času na záznamu.

Dodatek k pravidlům - vyhýbání se zraněním

Psovodi musí dávat obzvláště pozor, aby nedošlo ke zranění v tréninku určitých pohybů, obzvláště:

 • Otočky – při kterých pes částečně skočí nebo opustí podlahu, zatímco se otáčí při tomto pohybu. Pes může rovněž utrpět, pokud se od něj požaduje aby nepřetržitě rotoval – spinoval v jednom směru.
 • Skoky – na nekvalitním povrchu, který je kluzký a tím zhoršuje odraz a doskok anebo kde doskok vytváří přílišný náraz anebo bez kontroly pohybu skoku.
 • Přetočení – sud – může poškodit psovi ramena, pokud se pes nepřetáčí z pozice lehu, ale vrhne se do válení sudů z pozice ve stoji.
 • Vysoká práce – panáčkování – je vhodná jen pro psy s dobrým přizpůsobením a poměrem rovnováhy ke hmotnosti.

Divize Dogdancing

Divize A – Musical Dressage (hudební drezúra)

Je založena na pohybu psa – plynulý rytmický krok, klus nebo cval, přičemž pes je neustále v souladu s hudbou a psovodem, pohybujíce se blízko nebo i v určité vzdálenosti. Je tu kladen důraz na přesnou práci psa, pes by měl držet vztyčenou hlavu. Sestava spočívá v drezúrových pohybech v pozici u nohy nebo ve volné pozici (heel nebo free pozice), doplněná dalšími pohyby. (freestylovými).

Základní pohyby drezúry:

Pohyb psa ukazuje rovnovážné, plynulé a rytmické pohyby, které odráží načasování (rytmus) a frázování hudby. Pes se může pohybovat krokem, klusem i cvalem.

 • Vpřed – klus, skok, chůze, cval nebo běh.
 • Stranou – doleva nebo doprava, kde pes udržuje paralelní kroky.
 • Zpět (dozadu) – chůze, klus, skok nebo odraz.
 • Vlnitý (hadovitý) –střídající se křivky, pes může tento pohyb vytvářet spolu s psovodem nebo za rekvizitou.
 • Osový (pivot) – pes se otáčí kolem své osy ramen nebo udržuje rovný hřbet.

Divize B – Heelwork To Music (práce u nohy na hudbu)

Princip Heelwork to Music kategorie je pes, pracující bez vodítka po pravé nebo levé straně psovoda nebo nějaké jiné pozici v jeho blízkosti. Heelwork má být podstatná část skladby (přibližně 60% cviků v pozici u nohy). Heelwork představuje schopnost psa udržet rozumně blízko levého nebo pravého kolena psovoda, který se pohybuje elegantně v jakémkoli vyhovujícím tempu. Přidané cviky (40% freestyle ve volné pozici) by měly být ve skladbě obsaženy a měl by je spojovat heelwork.

Divize C – Freestyle (volný styl)

Freestyle je pro psovody, kteří chtějí své psy učit inovované pohyby a ovládat je různé vzdálenosti. Freestyle dovoluje jakékoli prvky, které nejsou v rozporu s fyzickými schopnostmi psa, nejsou nebezpečné nebo nedovolené v tréninku nebo při vystoupení, v jakékoli pozici a vzdálenosti od psovoda.

Je to kategorie, která vyzdvihuje všechny zářivé pohyby, rotace, skoky, interakci s rekvizitami a psovodem a je to nejlepší kategorie pro vytvoření průběhu a dramatické interpretace hudby.

Seznam těchto prvků je dlouhý – otočky, slalom, osmičky, úkroky, couvání, práce předních a zadních nohou, pozice, skoky, sudy, úklony, plazení...

Choreografie freestylu by měla být „příběhem“, nejenom obyčejnými cviky na hudbu. Freestylová skladba může obsahovat cviky v libovolné pozici. Heelwork je akceptovatelný, tyto cviky však musí zabírat minimální čas skladby.

Základní pohyby Freestyle:

Pohyby jsou určeny k demonstraci psí obratnosti a pružnosti s využitím přirozeného pohybu psa. (Počítá se s tím, že pes svými schopnostmi cviku dodá konkrétní charakteristiku.)

 • Otočky: točení – spin – pes rotuje, otočka – twist – pes se otáčí v uzavřeném kruhu na míste kterýmkoli směrem, flip – otočka s výskokem (salto)
 • Kruhy (Circle): Pes se pohybuje po definovaném kruhu. Poloměr je neomezený a pes může kroužit okolo psovoda či rekvizity.
 • Cik cak – slalom: soubor střídajících se kruhových pohybů nebo zatáček, které mohou okolo nohou psovoda či rekvizity.
 • Couvání: s psovodem, směrem od psovoda, směrem k psovodovi nebo okolo psovoda, či ve slalomu.
 • Póza (pozice): pes udržuje nehybnou pozici jako stoj, sed, leh, úklon, prosení, mávání tlapkou, leh na zádech, leh na boku atd...
 • Práce tlapek: pes používá přední nohy individuálně na signál od psovoda.
 • Vzdálení: pes je vyslán samostatně na značnou vzdálenost.
 • Vysoké pohyby – panáčkování: pes krátký čas balancuje jen na zadních nohou.
 • Plazení: pes se udržuje v pozici lehu a při tom se pohybuje.
 • Skoky: pes může skákat odrazem od psovoda či rekvizity, volným skokem nebo poskočením (zhoupnutí na zadní).
 • Přetočení – sud: pes se přetáčí v pozici lehu doleva nebo doprava. Je třeba vždy brát ohled na psí individuální formu, flexibilitu a přizpůsobení při zahrnování těchto pohybů nebo při jeho předvádění.

Divize D - Dances with Dogs (Tanec se psem)

Sestava této divize musí být rozpoznatelná jako tanec psovoda. Pes smí předvádět libovolné cviky cviky z dressage, heelwork či freestyle nebo kombinované v libovolné pozici, ale velký důraz je kladen na taneční prvky psovoda.

Když psovod předvádí taneční kroky, pes kopíruje jeho pohyb, nebo ho svými cviky vhodně doprovází (práce s nohama psovoda).

definice pozice pes - psovod

Pozice u nohy (heel position) - Jsou to pozice, kde pes udržuje pozici po straně psovoda (levé nebo pravé). Pes musí být v minimální vzdálenosti, která umožňuje volný pohyb pro psa a psovodovi zase umožňuje demonstrovat rovnováhu a směr. Pes může být otočený kterýkoli směrem.

Volná pozice (free position) - Je to pozice, kdy pes může být v jakékoli pozici a vzdálenosti (pokud není specifikováno) k psovodovi, obrácený do kteréhokoli směru. tato pozice může být specifikována jako:

 • Volná – blízká: kde pes je v jakékoli pozici do vzdálenosti 1,5 metru od psovoda (5 stop)
 • Volná – vzdálená: kde pes je v jakékoli pozici ve vzdálenosti víc než 1,5 metru od psovoda (5 stop)

Úryvek ze středoškolské odborné činnosti Kláry Kalatové. Celá práce je k dispozici na www.tanecsopsom.comSouvisející články:
Náš tanec (22.04.2007)
Náš tanec (slovensky) (22.04.2007)

( Komentáře: 0 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )

Přidej na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk!
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání