Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (51459 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (40786 hl.)
Možná 
Anketa img  (11600 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9348 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13833 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (39939 hl.)

Celkem hlasovalo: 166965


Irský vlkodav
Irish Wolfhound
Standard F.C.I. č. 160/14.09. 1995


Ch. Darci IrmiduZEMĚ PŮVODU: Irsko

URČENÍ: Třebaže se irští vlkodavové používali až do 17.století k lovu vysoké (zvláště jelenů), prokázali svoji užitečnost také při hubení vlků, kteří obývali lesy velké části Evropy. V současnosti se chovají spíše jako společenští psi.

KLASIFIKACE FCI:
Skupina 10 - chrti
sekce 1 - hrubosrstí chrti
bez zkoušky z výkonu


KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Víme, že Keltové usídlení na Kontinentu, chovali chrta, který byl pravděpodobně potomkem chrtů, jejichž obrazy se dochovaly na egyptských malbách. Keltové v Irsku se podobně jako kontinentální kmeny zajímaly o chov chrtů, ale pravděpodobně byli jejich psi ještě větší, než jedinci starší variety na pevnině. Velcí irští chrtové mohli být hladkosrstí nebo hrubosrstí, ale následkem působení klimatických podmínek vlivů v Irsku pravděpodobně začali převládat drsnosrstí psi. První písemné doklady o těchto psech pocházejí z období římského konzula v roce 391 našeho letopočtu, ovšem tito chrti žili v Irsku již v prvním století našeho letopočtu. Tehdy změnil Setanta název plemene na Cu-Chulain (Culanský pes). Za zmínku stojí i to, že v 1.století našeho letopočtu Uiseneach na svém útěku ze Skotska s sebou vzali 150 takových psů. Irští chrti se nepopiratelně podíleli na vzniku skotských chrtů. Pár irských chrtů představoval od středověku do 17.století dar vysoce ceněný královskými dvory Anglie, Skotska i jinde. Tak se tito psi dostali do Anglie, Španělska, Francie, Švédska, Dánska, Persie, Indie a Polska. Změna názvu plemene na vlkodava pochází pravděpodobně z 15.století, kdy bylo každé hrabství povinno chovat 24 vlkodavů a chránit tak stáda sedláků před vlky. Když byl za vlády Cromwella (1652) zakázán vývoz vlkodavů, podařilo se díky tomuto opatření udržet dostatečný početní stav těchto psů, ale postupné mizení vlků a neustálá poptávka ze zahraničí měla na konci 17. století za vinu snížení stavu vlkodavů téměř až k vyhynutí. Zájem o toto plemeno pravděpodobně vzbudila romantika a nové vlastenecké smýšlení. Jedině díky poměrně časté příbuzenské plemenitbě se podařilo vyšlechtit z irských vlkodavů opět upevněné plemeno; oprávněně se rozšířil názor, že výsledky chovu představují znovuzrození tohoto plemene. V roce 1885 byl založen klub pro irské vlkodavy a irský chovatelský klub řídil na své výstavě v roce 1879 zvláštní třídu pro toto plemeno. Dnes se irský vlkodav opět těší pozornosti, která mu byla věnována i ve středověku. Jako živoucí doklad irské kultury a jako dědictví keltské minulosti se těší se velkému zájmu. Irský vlkodav je doma mírný jako ovečka, při lovu je však odvážný jako lev. Dnes se kromě Irska chová v řadě dalších zemí.

CELKOVÝ VZHLED: Irský vlkodav by neměl být těžký ani masivní jako doga, avšak měl by být větší než deerhound, kterému se jinak podobá svým typem. Je pozoruhodný svou velikostí, majestátním chováním, silně osvalený, silný a přesto elegantně stavěný, lehkým a aktivním pohybem. Hlava a krk jsou neseny vysoko, ocas je nesen v mírném oblouku, lehce odchýlený ke straně.

VELIKOST / VÁHA: Minimální velikost u psa by měla být 79 cm, minimální váha 54 kg, u fen je minimální výška 71 cm a hmotnost 41 kg.
Všechna zvířata, která mají hodnoty nižší, než jsou uvedena, jsou vyloučena z posuzování. Je třeba se zaměřit na velké rozměry, včetně kohoutkové výšky a na proporciální délku těla. Fenky by měly ideálně dosahovat kohoutkové výšky 81 cm a psi 86 cm a více, to vše při odpovídající síle, aktivitě a vyvážených proporcích.

Mary Kay Ionmhain NormanHLAVA:
Dlouhá, čelo velmi lehce vystupuje a mezi očima vykazuje velmi lehkou prohlubeň. Lebka: Ne příliš široká. Čenich dlouhý lehce zašpičatělý.
Uši: Malé, nesené stejně jako u greyhounda
Skus: Ideální je nůžkový, klešťový je povolen.

KRK: poměrně dlouhý, velmi silný a svalnatý, dobře klenutý, bez volné kůže na hrdle a laloku.

TRUP:
Hrudník: velmi hluboký, široký hrudník.
Hřbet: spíše delší než krátký, bedra klenutá.

OCAS: Dlouhý a nesený v mírném oblouku. Přiměřeně silný a dobře osrstěný, lehce zahnutý.

BŘICHO: Správně vtažené.

HRUDNÍ KONČETINY: Dobře osvalené plece, poskytující hrudníku šíři, lopatky šikmo uložené, vrcholy směřují nahoru a vzad. Lokty dobře usazené, nesmí se vytáčet ven ani dovnitř. Osvalená předloktí. Končetiny jsou silné a úplně rovné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Svalnatá stehna a lýtka, silné a dlouhé jako u greyhounda. Hlezna nízko u podkladu posazená, nejsou vbočená, ani vybočená.

TLAPKY: Přiměřeně velké, okrouhlé, nejsou vbočené dovnitř ani vybočená ven. Prsty sevřené a klenuté, se silnými zahnutými drápy.

OSRSTĚNÍ: Hrubé, tvrdé a drsné na celém trupu, končetinách a hlavě. Zvlášť hrubá a dlouhá nad očima a na spodní čelisti.

BARVA A ZNAKY: Přípustné barvy jsou šedá, žíhaná, červená, černá, čistě bílá, plavá a jiné barvy, které se objevují u deerhounda.

Poznámka: Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá a plně v šourku sestouplá varlata.

VADY: Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být posuzována jako vada a její hodnocení má být v přesném poměru se stupněm odchylky.

 • příliš lehká nebo těžká hlava

 • příliš vyklenuté čelo

 • široké, zavěšené, ploše k lícím přiléhající ucho

 • krátký krk

 • mocný lalok

 • příliš úzký nebo široký hrudník

 • volný, pronešený nebo úplně rovný hřbet

 • křivé hrudní končetiny

 • příliš šikmé nárty

 • vytočené nebo vtočené tlapky

 • neuzavřené tlapky

 • příliš zatočený ocas

 • slabé pánevní končetiny a celkově nedostatečně vyvinuté svalstvo

 • příliš krátký trup

 • růžové nebo játrově zbarvené okraje očních víček

 • pysky a nos jiné barvy než černé

 • velmi světlé oči

SEZNAM BODŮ DLE DŮLEŽITOSTI:

 • Irský vlkodav je hrubě osrstěný, typově podobný greyhoundovi, největší z honících psů, kombinující sílu a hbitost

 • Vzhled velký a majestátní

 • Pohyb lehký a aktivní

 • Hlava dlouhá, rovná, vysoko nesená

 • Přední končetiny s výraznou kostí, silné, rovné, s dobře utvářeným loktem

 • Stehno dlouhé a svalnaté, lýtko osvalené, kolenní kloub pěkně zaúhlený

 • Srst drsná a tvrdá, obzvláště hrubá a dlouhá nad očima a na spodní čelisti

 • Tělo dlouhé, výrazná, pružná žebra, mohutná plocha boku

 • Bedra klenutá, břicho vtažené

 • Ucho malé, nesené jako u greyhounda

 • Tlapy dostatečně velké, kulaté, prsty uzavřené, dobře klenuté

 • Krk dlouhý, velmi silný, dobře klenutý

 • Hrudník velmi hluboký, dostatečně široký

 • Ramena svalnatá, dobře přiléhající k trupu

 • Ocas dlouhý a lehce zakřivený

 • Tmavé oko


Surycan - Chovatelská stanice irských vlkodavů

Really Irish Wolfhound - Chovatelská stanice irských vlkodavů

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání