Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (27411 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (17888 hl.)
Možná 
Anketa img  (10747 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (8598 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (12341 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (17184 hl.)

Celkem hlasovalo: 94169


Německý ovčák - Deutsche Schäferhunde
Standard a bonitační kód

Standard:

Německý ovčák (Deutsche Schäferhunde)

Standard FCI č. 166 z 30. 8.1991

Německý ovčák černý se znaky
Německý ovčák černý se znaky

Země původu: Německo

Využití: Všestranný pracovní, ovčácký a služební pes.

Klasifikace FCI: Skupina 1 - ovčácká, pastevecká a honácká plemena, sekce 1 - ovčáci se zkouškou z výkonu

Krátký historický přehled: Podle úředních ustanovení spolku Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (Spolek pro německé ovčáky) se sídlem v Augsburgu ve VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen), která ho stanoví jako zakladatelský spolek pro plemeno německý ovčák, odpovědný za standard plemene, byl standard stanoven, přepracován a katalogizován na první členské schůzi ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. září 1899 podle návrhů A. Mayera a von Stephanitze a doplňků VI. členské schůze konané dne 28. července 1901, XXIII. členské schůze v Kolíně nad Rýnem dne 17. září 1909, zasedání předsednictva a chovatelské rady ve Wiesbadenu dne 5. září 1930 a zasedání chovatelské rady a předsednictva dne 25. března 1961 v rámci zasedání WUSV (Welt-Union der Vereine für Deutsche Schäferhunde - Světové unie spolků pro německé ovčáky), zasedání WUSV dne 30. srpna 1976 a pravomocně schválen předsednictvem a radou ve dnech 23. - 24. března 1991. Německý ovčák, s jehož plánovitým chovem se začalo v roce 1899 po založení Spolku pro německé ovčáky (SV), byl vyšlechtěn ze středoněmeckého a jihoněmeckého rázu ovčáckých psů, které tehdy existovaly, s konečným cílem získat služebního psa s vlohami pro velké výkony. K dosažení tohoto cíle byl vypracován standard plemene, který se vztahuje nejen k tělesným, ale i k povahovým a charakterovým vlastnostem.

Německý ovčák vlkošedý
Německý ovčák vlkošedý

Celkový vzhled: Německý ovčák je pes střední velikosti, poněkud obdélníkového formátu, silný a dobře osvalený. Kosti jsou suché a pes je celkově pevné konstituce.

Důležité proporce: Kohoutková výška činí u psů 60 - 65 cm, u fen 55 - 60 cm. Délka trupu přesahuje kohoutkovou výšku zhruba o 10 - 17%.

Povaha: Německý ovčák musí být povahově vyrovnaný, pevných nervů, sebevědomý, absolutně přirozený (s výjimkou vydráždění), zcela dobromyslný, ale pozorný a ovladatelný. Musí mít odvahu, bojovnost a tvrdost, aby byl vhodný jako doprovodný, strážní, služební, pastevecký pes a pes k obraně.

Hlava: Klínovitého tvaru, přiměřená velikosti těla (délka hlavy odpovídá zhruba 40% kohoutkové výšky), aniž by působila těžkopádným dojmem nebo byla příliš dlouhá, v celkovém zjevu suchá, mezí ušima přiměřeně široká. Čelo při pohledu zepředu nebo ze strany jen mírně klenuté, bez anebo jen s málo znatelnou rýhou uprostřed čela. Poměr mezi temenem a obličejovou částí činí 50% : 50%. Šíře temene má zhruba odpovídat délce temene. Temeno se při pohledu shora od uší ke špičce nosu stejnoměrně pozvolna zužuje a přechází přes neostrý čelní sklon v klínovitě formovanou obličejovou část hlavy (tlamu). Horní a dolní čelist musejí být silné vyvinuté. Hřbet nosu je rovný, prohnutí nebo vyklenutí jsou nežádoucí. Pysky pevně přiléhající, uzavřené a tmavě zbarvené. Nos musí být černý.

Chrup: Musí být silný, zdravý a úplný (42 zubů podle zubního vzorce). Německý ovčák má nůžkový skus, což znamená, že řezáky musejí do sebe nůžkovitě zapadat, přičemž řezáky horní čelisti přesahují řezáky dolní čelisti. Klešťový skus, předkus a podkus jsou vady, taktéž větší mezery mezi jednotlivými zuby (postavení s mezerami). Vadné je i zcela rovné řazení řezáků. Čelisti musejí být silně vyvinuté, aby zuby mohly být zasazeny v zubní liště pevně.

Oči: Středně velké, mandlového tvaru, poněkud šikmo položené, ale ne vystupující. Barva očí co možná nejtmavší. Světlé, pichlavé oči jsou nežádoucí, protože nepříznivě ovlivňují výraz psa.

Uši: Postavené, středně velké, nesené vzpřímeně a směřující stejným směrem (ne stažené do stran), sbíhají se do špičky a ušní boltce jsou otočené kupředu. Překlopené a visící uši jsou vadné. Uši složené dozadu při pohybu popřípadě v klidu nejsou vadou.

Krk: Silný, s dobře vyvinutým svalstvem, bez volné kůže na hrdle (bez laloku). Úhel s trupem (s horizontální linií) činí přibližně 450.

Německý ovčák celočerný
Německý ovčák celočerný

Tělo: Hřbetní linie probíhá bez znatelného přerušení od nasazení krku přes dobře vyvinutý kohoutek a přes vodorovný zcela lehce spadající hřbet až ke slabě spadající zádi. Hřbet je pevný, silný a dobře osvalený. Bedra jsou široká, silně vyvinutá a dobře osvalená. Záď má být dlouhá, mírně spadající (asi 230 k horizontále) a bez přerušení hřbetní linie přechází do nasazení ocasu. Hrudník přiměřeně široký, spodní část má být dlouhá a výrazná. Hloubka hrudníku činí zhruba 45 - 48 % kohoutkové výšky. Žebra by měla být přiměřeně klenutá, sudovitý hrudník je vadou stejně jako plochá žebra.

Ocas: Dosahuje nejméně ke hleznu, nepřesahuje však polovinu nártu. Na spodní straně srst poněkud delší. Ocas je nesen svěšený v mírném oblouku, při vzrušení a pohybu je nesen poněkud výš, nepřesahuje však horizontální linii hřbetu. Operativní úpravy jsou zakázané.

Hrudní končetiny: Musejí být ze všech stran rovné, zepředu dokonale rovnoběžné. Lopatka a rameno jsou stejné délky a silným svalstvem pevně připevněny k trupu. Ideální úhel mezi lopatkou a ramenem je 90, zpravidla až do 110 stupňů. Při statickém posouzení ani v pohybu nesmějí být lokty vybočené ani vtlačené. Předloktí ze stran rovné a navzájem dokonale rovnoběžně postavené, se suchým a pevným osvalením. Nadprstí má délku asi 1/3 předloktí a svírá s ním úhel asi 20 - 22 stupňů. Příliš šikmo postavené (více než 220) i příliš strmě postavené nadprstí (méně než 200) ovlivňují použitelnost psa a zvláště jeho vytrvalost. Tlapy jsou okrouhlé, dobře uzavřené a klenuté, polštářky tlap tvrdé, ale ne drsné. Drápy jsou silné a tmavé.

Pánevní končetiny: Postavení pánevních končetin je poněkud posunuté dozadu, přičemž zadní končetiny jsou při pohledu zezadu rovnoběžné. Stehenní a holenní kost jsou přibližně stejné délky a tvoří úhel asi 120 stupňů. Stehna jsou silná a dobře osvalená. Hlezna jsou silně vyvinutá a pevná, nárt stojí svisle pod hlezny. Tlapy jsou dobře uzavřené, lehce klenuté. Polštářky tvrdé a tmavé barvy, drápy silné, zahnuté a rovněž tmavě zbarvené.

Pohyb: Německý ovčák je klusák. Končetiny musejí svojí délkou a úhlením vzájemné ladit tak, aby se pánevní končetina mohla pohybovat až pod střed těla a hrudní končetina mohla dosahovat stejně daleko kupředu, aniž by to zjevně narušilo hřbetní linii. Každý sklon k přeúhlení pánevních končetin snižuje pevnost a vytrvalost a tím také použitelnost psa. Při správném poměru stavby těla a úhlem končetin je výsledkem prostorný pohyb probíhající nízko nad zemí a budící dojem nenucenosti. Hlava je lehce vychýlená vpřed a ocas je mírně zvednutý. Při rovnomérném klidném klusu je výsledkem plynulá a ničím nepřerušená hřbetní linie probíhající od špiček uší přes týl a hřbet až ke špičce ocasu.

Kůže: Je (volně) přilehlá k tělu bez viditelných vrásek a záhybů.

Osrstění: Korektní osrstění německého ovčáka je patrová srst s podsadou. Krycí srst má být co možná nejhustší, tvrdá a pevně přiléhající. Hlava včetně vnitřku ušních boltců, přední strana končetin, tlapy a prsty krátce osrstěny. Srst na krku poněkud delší a bohatší. Na zadní straně končetin, až po zápěstí a popřípadě až po hlezno, je srst delší, na zadní straně stehen tvoří mírné kalhoty.

Barva: Černá s červenohnědými, hnědými, žlutými až světle šedými znaky. Celočerná, jednobarevně šedá nebo šedá s tmavým vlkošedým zbarvením. S černým sedlem a maskou. Nenápadné malé bílé znaky na hrudi nebo světlé zbarvení na vnitřních stranách končetin jsou přípustné, ač nežádoucí. Čenich musí být u každého zbarvení černý. Psi bez masky, se světlýma až pichlavě žlutýma očima, světlých až bělavých znaků na hrudi a na vnitřní straně končetin, s bílými drápy nebo červenou špičkou ocasu se považují za slabě pigmentované. Podsada je vždy lehce nasedla. Bílá barva není přípustná.

Velikost / hmotnost: Psi: výška v kohoutku 60 - 65 cm, hmotnost 30 - 40 kg, feny: výška v kohoutku 55 - 60 cm, hmotnost 22 - 32 kg.

 

Bonitační kód:

Bonitace je nesoutěžní ohodnocení daného jedince. Rozhodčí každého psa / fenu hodnotí jak po stránce exteriéru, tak z hlediska povahy, charakteristické pro jeho plemeno. Bonitace je povinná podmínka pro zařazení jedince do chovu. Pro účast na výstavách a zkouškách bonitace není nutná. Podmínkami pro účast na bonitaci (které jsou současně podmínkami pro chov kontrolovaný) jsou členství v Českém klubu německých ovčáků, předvedení na svodu dorostu, zkouška všestranného výcviku nejméně l. stupně (ZV, SchH, IPO), rentgenový snímek na dysplasii kyčelního kloubu max. 2. stupně a výstavní ocenění nejméně "dobrý" z třídy dospívajících nebo dospělých ze speciálních výstav klubu německých ovčáků. (Pro účast na bonitaci nelze vzít do úvahy ocenění z mezinárodních výstav. Ocenění z národních výstav v uvedených třídách je platné pouze z výstav uskutečněných do 31. 12. 1996.)

Jedinci, kteří s úspěchem absolvují bonitaci, jsou zařazeni do výběrového chovu na dva roky následující po roce, ve kterém byli zařazeni. V roce, kdy končí platnost této první bonitace, se mohou psi zúčastnit bonitace opět a pokud splní všechny podmínky stanovené pro zkoušku povahy, jsou zařazení ve výběrovém chovu doživotně. Jedinci nezařazení ve výběrovém chovu, tzn. jedinci v chovu kontrolovaném, jsou chovní do 8 let věku. Totéž platí pro jedince, kteří se nezúčastnili opětovné bonitace nebo požadované podmínky bonitace nesplnili. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností - v současné době existují u německých ovčáků dva druhy chovu. Pokud rodiče splnili podmínky pro účast na bonitaci a bonitace se skutečně úspěšně zúčastnili, potom obdrží jejich štěňata barevně odlišené průkazy původu a označení výběrový chov.

Popis bonitačního kódu:

  První číslice hodnotí celkový vzhled psa:
  0 - zcela netypický vzhled bastarda,
  1 - příliš lehký, chrtovitý
  2 - malý, pod hranicí určenou standardem
  3 - lehký, pří výšce požadované standardem
  4 - požadovaná síla, mohutnost, ušlechtilost, výška psa 60 - 62 cm, feny 55 - 57 cm
  5 - požadovaná síla, mohutnost, ušlechtilost, výška psa 63-65 cm, feny 58-60 cm
  6 - výška v mezích standardu, ale hrubší a méně ušlechtilý
  7 - přerostlý, ale souměrně stavěný, odpovídající mohutnosti a ušlechtilosti
  8 - příliš těžký a málo ušlechtilý
  9 - hrubý, lymfatický

 
  Druhé v pořadí je písmeno, které charakterizuje znaky plemenné příslušnosti
  A - jemná hlava
  B - strmé úhlení hrudních končetin
  C - rovná, krátká záď
  D - sražená záď
  E - strmé úhlení pánevních končetin
  F - krátká stehenní kost
  G - neúplný chrup
  H - vada skusu
  J - správný výraz NO, výborně zaúhlený
  K - dlouhý hřbet
  L - příliš dlouhý
  M - kvadratický
  N - mělký hrudník
  P - těžší hlava
  R - vadný ocas
  S - příliš podajné vazy

 
  Třetí v pořadí jsou písmena, která se zabývají uchem, okem a pigmentem barvy
  O - světlé oko
  T - ztráta pigmentu
  U - vlkošedý, světlé znaky
  V - vlkošedý, tmavé znaky
  W - vadné uši
  Q - sytý pigment
  I - černý, světlé znaky
  X - černý, tmavé znaky
  Y - celočerný; 
  Z - dlouhá srst

 
  Na čtvrtém místě jsou číslice značící povahové vlastnosti (odvaha a bojovnost)
  1 - výrazný
  2 - dobrý
  3 - dostatečný (nemůže být zařazen do 1. třídy chovnosti)
  4 - nedostatečný (nesplnil podmínky pro zařazení do výběrového chovu) a fena s touto známkou může mít pouze jeden vrh ročně

 
  V bonitačním řádu platném do 30.9. 1990 byly číslice značící povahové vlastnosti zadávány takto:
  O - zcela bázlivý, z chovu vyřazen
  1 - nervózní, bojí se střelby, z chovu vyřazen
  2 - záludný, nedůvěřivý, bázlivý
  3  - dráždivý, napadající, málo sebevědomý
  4 - zuřivý, útočný, těžko ovladatelný
  5 - odvážný, tvrdý (vůči úderu), útočný, dobře ovladatelný
  6 - odvážný, útočný, citlivý vůči úderům
  7 - klidný, málo odvážný, blokuje
  8 - lhostejný, pevných nervů, těžko vydrážditelný
  9 - zcela flegmatický, z chovu vyřazen

Za čtvrtou číslicí bonitačního kódu následuje lomítko

Za lomítkem se píše buď písmeno N - pes po zákroku na figuranta nepouští nebo písmeno P - pes pouští. Písmena za pouštění a nepouštění však nemají vliv na třídu chovnosti, tzn. na celkový výsledek bonitace.

Do 30.9. 1990 se za lomítkem mohly vyskytovat číslice značící bojovnost a tvrdost.

 


Naspo - Chovatelská stanice německých ovčáků

Z Atarova Dvora - Chovatelská stanice německých ovčáků

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání