Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (49469 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (38787 hl.)
Možná 
Anketa img  (11490 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9261 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13676 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (37940 hl.)

Celkem hlasovalo: 160623


Československý vlčák
F.C.I. Standard č. 332

Československý vlčákPůvod: bývalé Československo

Patronát: Slovenská republika

Využití: Pracovní pes

Klasifikace F.C.I.: Skupina 1 - Ovčáčtí a pastevečtí psi, Sekce 1 - Ovčáčtí psi Se zkouškou z výkonu

Celkový vzhled: Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce. Stavbou těla, pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.

Důležité proporce
Délka těla:
Výška v kohoutku = 10 : 9

Délka tlamy: Délka mozkové oblasti = 1 : 1,5

Povaha a charakter: Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující. Neohrožený a odvážný. Nedůvěřivý, ale bezdůvodně nenapadá. Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Všestranně upotřebitelný.

Hlava československého vlčákaHlava: Souměrná, dobře osvalená. Při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín. Výraz musí vyjadřovat pohlaví.

Mozková oblast: Při pohledu ze strany i zepředu je čelo mírně klenuté. Čelní brázda není výrazná. Týlní hrbolek je dobře patrný.

Stop: Mírný.

Obličejová oblast
Nos:
Oválný, černý.

Tlama: Suchá, ne široká, rovný hřbet nosu.

Pysky: Pevně přiléhající, koutky uzavřené. Okraje pysků jsou černé.

Čelisti/chrup: Čelisti silné a souměrné.

Zuby: dobře vyvinuté, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus, 42 zuby obvyklého utváření. Pravidelná linie skusu.

Líce: Suché, dostatečně osvalené. Výrazně nevystupují.

Oči: Úzké, šikmé, jantarově zbarvené. Dobře přiléhající víčka.

Uši: Stojaté, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké, (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku); zevní bod kořene ucha a vnější koutek oka jsou v přímé linii. Kolmice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.

Krk: Suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů. Délka krku musí psu umožnit bez námahy dosáhnout čenichem na zem.

Trup
Horní linie:
Plynulý přechod od krku k trupu. Mírně skloněná.

Kohoutek: Dobře osvalený, zřetelný. přesto nesmí narušovat plynulost horní linie.

Hřbet: Pevný a rovný.

Bedra: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.

Hrudník: Souměrný, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru se zúžením k hrudní kosti. Hloubka hrudi nedosahuje k loktům. Rukojeť kosti hrudní nepřečnívá kloub ramenní.

Spodní linie a břicho: Břicho pevné, vtažené. Slabiny lehce vpadlé.

Ocas: Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů. Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.

Končetiny
Hrudní končetiny:
Jsou rovné, pevné, úzce postavené s mírně ven vybočenými tlapami.

Rameno: Lopatka je uložená víc v přední části trupu, dobře osvalená. S horizontální rovinou svírá úhel 65 stupňů.

Paže: Silně osvalená, s lopatkou svírá úhel mezi 120 -130 stupni.

Loket: Přiléhá k trupu a nevybočuje z linie nohy. Výrazný, dobře pohyblivý. Kost pažní s kostí vřetení svírá úhel okolo 155 stupňů.

Předloktí: Dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky v kohoutku.

Zápěstní kloub: Pevný, dobře pohyblivý.

Nadprstí: Dlouhé, se zemí svírá úhel nejméně 75 stupňů. Při pohybu lehce péruje.

Tlapy: Velké, mírně ven vybočené. Delší klenuté prsty a silné tmavé drápy. Výrazné pružné tmavé polštářky.

Pánevní končetiny: Silné. Rovnoběžně postavené. Kolmice spuštěná od sedacích hrbolů probíhá středem hlezenního kloubu.

Stehno: Dlouhé, dobře osvalené. Stehenní kost s pánví svírá úhel okolo 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný, dobře pohyblivý.

Koleno: Silné, dobře pohyblivé.

Bérec: Dlouhý, suchý, dobře osvalený. S nártem svírá úhel okolo 130 stupňů.

Hlezenní kloub: Suchý, pevný, dobře pohyblivý.

Nárt: Dlouhý, suchý. Směřuje téměř kolmo k zemi.

Tlapa: Delší klenuté prsty se silnými tmavými drápy.

Pohyb: Harmonický, lehký, prostorný klus, kdy končetiny kmitají co nejníže nad zemí. Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy. V kroku mimochod.

Kůže: Elastická, pevná, bez vrásek, nepigmentovaná.

Srst
Vlastnosti srsti:
Rovná a uzavřená. Zimní a letní srst je značně rozdílná. V zimě převládá mohutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla. Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, vnitřní část ucha a meziprstí.

Barva srsti: Žlutošedá až stříbrošedá s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi. Přípustné je tmavošedé zabarvení s maskou.

Výška a váha

Výšky v kohoutku:

 • psi nejméně 65 cm
 • feny nejméně 60 cm

Hmotnost:

 • psi nejméně 26 kg
 • feny nejméně 20 kg

Vady: Jakákoli odchylka od předchozích bodů má být považována za vadu a závažnost, s jakou je na vadu pohlíženo, má být v přesném poměru k jejímu stupni.

 • Těžká nebo lehká hlava. Ploché čelo.
 • Tmavohnědé, černé nebo nestejné zbarvení očí.
 • Hrubé, vysoko nebo nízko nasazené uši.
 • Vysoko nesený krk v klidu. Nízko postavený krk v postoji.
 • Nevýrazný kohoutek. Netypická horní linie. Dlouhá záď.
 • Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení hrudních končetin. Měkké nadprstí.
 • Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.
 • Ocas dlouhý, nízko nasazený nebo nesprávně nesený.
 • Nevýrazná maska.
 • Krátký krok, vlnitý pohyb.

Vylučující vady

 • Nesouhlas v proporcích.
 • Vady povahy a charakteru.
 • Netypická hlava.
 • Neúplný chrup.
 • Nesprávný skus.
 • Netypický tvar a uložení oka.
 • Netypické postavení a tvar ucha.
 • Lalok. Velký sklon zádě.
 • Netypický hrudní koš. Chybný a netypický postoj hrudních končetin.
 • Ocas netypický v nasazení a nesení.
 • Otevřená a netypická srst. Jiná než standardní barva.
 • Uvolněné vazy.
 • Netypický pohyb.

Poznámka: Psi musí mít dvě zřetelně normální varlata úplně sestoupená do šourku.


Svět československého vlčáka - množství informací o československém vlčáku...

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání