Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (52371 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (41647 hl.)
Možná 
Anketa img  (11685 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9425 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13926 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (40824 hl.)

Celkem hlasovalo: 169878


Kavkazský ovčák
Kavkazskaia ovtcharka
Standard F.C.I č. 328 / 16.09.1996 / D

Datum publikace původně platného standardu: 30.01.85

PŮVOD: Rusko.
POUŽITÍ: Pastevecký pes, strážní a obranný pes.
KLASIFIKACE FCI: Skupina 2 Pinčové a knírači, molossoidní a švýcarští
salašničtí psi
Sekce 2.2 Molossi, horští psi.
Bez pracovních zkoušek.

CELKOVÝ VZHLED:
Kavkazští ovčáci jsou více než středně velcí případně velcí psi od silné až po hrubou tělesnou stavbu, jsou od přírody ostří a k cizím lidem nedůvěřiví. Tyto zvláštnosti, a navíc jejich vytrvalost, nenáročnost a schopnost přizpůsobit se v nejrozdílnějších povětrnostních podmínkách, nabízejí možnost používat kavkazské ovčáky v téměř všech klimatických pásmech Sovětského svazu. Nejvíce rozšířeni jsou kavkazští ovčáci v gruzínské, arménské a azerbadžánské svazové republice, v Kabardino - Balkarské autonomní republice, Dagestanu a Kalmycké republice, dále ve stepních oblastech severního Kavkazu a v oblasti kolem Astrachánu. V Zakavkazských oblastech jsou psi většinou mohutnější, ve stepních oblastech naproti tomu lehčí, vysokonozí, často dokonce i krátkosrstí.

CHOVÁNÍ/CHARAKTER (POVAHA):
Silná, vyrovnaná, klidná. Povahový typ s dobře vyhraněnou obrannou reakcí, projevovanou v aktivní formě. Ostrost a nedůvěra k cizím lidem jsou typické.

KONSTITUČNÍ TYP:
Silný, případně hrubě silný zjev s masivní stavbou kostí a silným svalstvem.
Kůže je silná, ale elastická.

INDEX KOSTNATOSTI ( t.j. obvod nadprstí x 100 děleno kohoutkovou výškou): psi 21-22, feny 20-22.

INDEX FORMÁTU (Poměr délky těla x 100 děleno kohoutkovou výškou): 102 - 108.

RODOVÝ TYP:
Dobře výrazný. Psi jsou větší a masivnější. Feny jsou menší a lehčí stavby.

HLAVA:

LEBEČNÍ ČÁST:
Lebka: Masivní, s širokou lebkou a silně vyvinutými lícními kostmi. Široké ploché čelo, půlené lehkou brázdou.
Stop: Přechod od lebeční části k nosní partii je slabě výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Čenich:
Silný, široký, černý. U bílých a světle pšeničně zbarvených jedinců
je přípustný i hnědý.
Morda (krajina obličejová, partie nosu): Kratší než lebeční část, sotva znatelně se zužující.
Pysky: Silné, ale uzavřené a suché.
Chrup: Bílý, velký, dobře vyvinutý, pevně k sobě přiléhající zuby. Nasazení řezáků leží v jedné linii. Nůžkový skus.
Oči: Tmavé, středně velké oči oválného tvaru, hluboko vsazené.
Uši: Svěšené, vysoko nasazené, vždy krátce kupírované.

KRK:
Velmi silný a krátký. Nepříliš vysoko nesený, asi v úhlu 30-40o k hřbetní linii.

TĚLO:
Kohoutek: velmi široký, svalnatý, znatelně odsazen od hřbetní partie.
Hřbet: velmi široký, rovný, svalnatý.
Bedra: Krátká, široká, poněkud klenutá.
Zadek: Široký, svalnatý, téměř vodorovný.
Hruď: Široká, hluboká, poněkud klenutá. Spodní linie leží ve výšce lokte nebo poněkud níže.
Břicho: Mírně vytažené.

OCAS:
Vysoko nasazený; je-li svěšeně nesený dosahuje hlezeního kloubu; může být srpovitý, kroužkovitý případně háčkovitý. Kupírovaný ocas je přípustný.

KONČETINY:

PŘEDNÍ KONČETINY:
Při pohledu zepředu přímé a rovnoběžné. Úhel ramena a paže je asi 100o.
Předloktí: Přímé, mohutné, středně dlouhé.
Záprstí: Krátké, mohutné,kolmo stojící pouze mírně ustupující.
Délka předních běhů až k loktu činí něco více než polovina kohoutkové výšky.
Index výšky činí 50-54.

ZADNÍ KONČETINY:
Při pohledu zezadu přímé, rovnoběžné.
Kolenní kloub: Při pohledu ze strany poněkud vystrčený.
Bérce: Krátké.
Hlezenní kloub: Silný, široký, a poněkud vystrčený.
Nadprstí: Mohutné, kolmo stojící.
Při stání je nejsou zadní končetiny vzadu zapřené. Kolmice má vycházet z hrbolu sedací kosti přes střed hlezenního kloubu a procházet nadprstím.

TLAPY (přední a zadní tlapy):
Velké, oválného tvaru, klenuté, prsty dobře přiléhají k sobě.

MECHANIKA POHYBU:
Volný, obvykle rovnoměrný, klidný chod. Typický způsob pohybu je krátký klus, při zrychlení (akceleraci) přechází v poněkud neohrabaný cval.
Končetiny se musí při pohybu pohybovat přímo a rovnoběžně, přičemž přední
více směřují ke střední linii. Klouby předních i zadních končetin se lehce
protahují. Hřbet a kříž poddajně pérují. Kohoutek a zadek mají při klusu
setrvávat ve stejné úrovni.

SRST:

JAKOST SRSTI:
Srst je rovná, hrubá se silně vyvinutou světlejší podsadou. Na hlavě a přední straně končetin je srst kratší a pevně přilehlá.
Rozlišujeme tři druhy srsti:

 • a) Dlouhosrstý s prodlouženou krycí srstí: Dlouhá srst tvoří na krku druh hřívy, na hýždích dobře vyvinuté kalhoty a zadní strany běhů jsou silně porostlé. Dlouhá srst pokrývá ocas ze všech stran, což mu dodává tlustý a huňatý vzhled.
 • b) Krátkosrstí - s hustou, poměrně krátkou srstí, bez hřívy, porostlých běhů, kalhot a praporovitého ocasu.
 • c) Přechodný typ - prodloužená srst, ale bez hřívy, porostlých běhů, kalhot a huňatého ocasu.

BARVA:
Různě šedá; rozmanité, světlé až rezavé odstíny, také rezavá, slámově
žlutá, bílá, zemité barvy, žíhaná, ale také strakatá a tečkovaná.

VELIKOST:
Kohoutková výška: Psi ne méně než 65cm, feny ne méně než 62cm.

VADY:
Každá odchylka od shora uvedených bodů musí být považována za chybu,
jejíž ohodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.

 • Lenost, důvěřivost k cizím lidem.
 • Poněkud lehčí nebo příliš houbovitá stavba těla.
 • Lehké odchylky od uvedených indexů.
 • Nepatrné odchylky od rodového typu, feny typu samčího.
 • Hlava nedostatečně široká a masívní.
 • Lebka příliš silně klenutá, příliš příkrý nebo příliš plochý stop.
 • Čenich krátký nebo podlouhlý.
 • Pysky ne ostře řezané, převislé.
 • Věku neodpovídající opotřebování zubů. Odlámané zuby, nenarušující správný skus. Chybění ne více než dvou prvních premolárů nebo jednoho prvního a jednoho druhého premoláru. Lehce nažloutlá zubní sklovina.
 • Světlé oči, lehce svěšená spodní víčka. Oční zákal.
 • Níže nasazené ucho, nekupírované uši.
 • Delší, příliš slabý krk.
 • Slaběji vyvinutý, nikoli nad hřbetem nasazený kohoutek.
 • Měkký, klenutý nebo úzký hřbet.
 • Prodloužený, přímý nebo přespříliš klenutý kříž.
 • Nedostatečně svalnatý nebo svažující se zadek.
 • Poněkud zploštělý hrudní koš; jeho spodní linie nedosahuje lokte.
 • Příliš silně vtažené nebo svěšené břicho.
 • Přední končetina: Nepatrné odchylky ve vztahu k ramennímu úhlu, poněkud zkrácené nebo prodloužené přední paže, lehce vybočené lokty, lehce se v pohybu ven vytáčející tlapy, příliš skloněné zápěstí.
 • Zadní končetina: Z pohledu zezadu ne zcela rovnoběžné zadní běhy, tj. lehká X respektive O - nohatost. Příliš široký nebo úzký postoj.
 • Příliš přímé nebo příliš dlouhé zadní běhy.
 • Měkké nebo příliš protáhlé tlapy, vlčí drápy.
 • Odchýlení od normálních forem pohybu (došlapávání dovnitř nebo ven).
 • Nedostatečné protažení kloubů. Neohebný pohyb zad a kříže. Při klusu povznesený zadek. Lehké házení hřbetu (s házením zadní části).

TĚŽKÉ VADY:

 • Bázlivost (zbabělost), silný flegmatismus, chybějící ostrost.
 • Příliš lehká, případně příliš ochablá stavba těla.
 • Silné odchylky od udaných indexů.
 • Silné odchylky od rodového typu, psi typu fen.
 • Lehká, úzká hlava se špičatým čenichem, neodpovídající ostatní stavbě těla.
 • Ohrnutý nos.
 • Malé, prořídlé, nedostatečně vyvinuté zuby. Nasazení řezáků není v jedné linii. Zuby se silně poškozenou sklovinou.
 • Odlišná barva očí, svěšená spodní víčka, která částečně obnažují rohovku.
 • Prohlý nebo vyklenutý hřbet.
 • Dlouhý, prověšený nebo silně vyklenutý kříž.
 • Úzký, krátký nebo silně se svažující zadek.
 • Plochý, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudní koš.
 • Přední končetina: přímé nebo ostré zaúhlení ramen, křivené nebo příliš slabé předloktí, silně ven vybočující lokty, krajně slabá zápěstí, pří pohybu silně ven házející tlapky, křivonohost jednoho nebo obou předních běhů.
 • Zadní končetina: silně výrazná odchyka od rovnoběžnosti. Nedstatečně zaúhlené běhy, šavlonohost. Příliš dlouhé zadní běhy.
 • Roztažené prsty nebo ploché tlapy.
 • Zadržovaný, těžkopádný pohyb. Při klusu v porovnání s kohoutkem vysoko nesený zadek. Příkře nahoru a dolů se pohybující zadek pří klusu. Mimochod.
 • Měkká, zvlněná srst bez podsady.
 • Načernalé, černě skvrnité a hnědé barevné odstíny v různých kombinacích.
 • Kohoutková výška psa pod 65 cm, feny pod 62 cm.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • Každá odchylka od jedině přípustného nůžkového skusu.
 • Černá nebo hnědá barva.
 • Chybění jednoho špičáku nebo jednoho řezáku, chybění jednoho třetího, případně čtvrtého premoláru, nebo jednoho moláru.

Pozn.: Psi musejí vykazovat dvě viditelná normálně vyvinutá varlata, která jsou zcela v šourku.


ERUDIT - Spousta zajímavých informací o tomto krásném plemeni na stránkách chovatelské stanice Erudit.

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání