Zkušební řád pro canisterapii

Podané ruce - Společnost pro canisterapii a osobní asistenci

Kontakt: Hedvika.Mikundova@noj.os.ds.mfcr.cz

1. Setkání s rozhodčím
Pes následující psovoda na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího, který se na něj upřeně dívá a usměje se. Následuje přátelský rozhovor s psovodem, během kterého se rozhodčí zeptá, zda smí psa pohladit. Rozhodčí se nechá očichat a psa se dotkne na hlavě, pohladí jej od kohoutku až po ocas, zkontroluje nohy, zuby a jemně jej zatahá za ocas.

2. Kontrola vzrušení
Psovod psa rozdovádí (hází mu balónek). Pes může být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí hru rychle ukončit. Povel pro ukončení hry může psovod zopakovat nanejvýš 3x.

3. Reakce na cizí psy
Psovod vede psa na vodítku nebo volně. Projde kolem přátelského psa taktéž upoutaného na vodítku. Míjejí se spolu navzájem velcí i malí psi. Poté jsou všichni psi účastnící se zkoušek postaveni do kruhu a stále upoutáni na vodítku se navzájem očichají.

4. Hlouček lidí
Skupina nejméně pěti lidí se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Třetí je oblečen v bílém plášti. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku nebo na volno obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Jeden z členů hloučku se hlasitě zasměje a druhý upustí berli. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Poté z hloučku vystoupí osoba v bílém plášti, povídá si s psovodem, zadívá se na psa a pohladí jej. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu.

5. Reakce na běžícího člověka
Psovod se psem na vodítku kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi, plechovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivě nebo naopak agresivně, běžícího člověka nesmí pronásledovat.

6. Reakce na invalidní vozík
Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá pejskovi pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivity.

7. Reakce na různý povrch
Psovod vejde se psem do místnosti. Projdou se spolu po linoleu (nebo jiném kluzkém povrchu). Pes nesmí projevovat výraznou bázlivost.

8. Pes držen jiným člověkem
Psovod psa usadí, a tak aby to zvíře zpozorovalo, předá vodítko rozhodčímu. Ten psa pohladí a mluví na něj, projde se kolem psovoda.

 

Hodnocení:

Pes musí dosáhnout věku nejméně 12-ti měsíců, prokázat se pravidelnou veterinární péčí (očkováním proti vzteklině, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater, atd. a pravidelným odčervováním), být v dobrém zdravotním stavu. Zkoušku je možné opakovat jednou. Zkoušku je nutno opakovaně složit po dvou letech. Malí psi mohou být při setkání s rozhodčím neseni v náručí a v bodě 5 (reakce na invalidní vozík) jsou posazeni osobě na vozíku na klín.


Zkoušku úspěšně složí pes, který uspěje ve všech bodech s dosažením hodnocení A, B (pokud možno s převahou A). Pes, který v některém bodě získá hodnocení C, neuspěl, avšak může zkoušku opakovat. Projevy neposlušnosti, popřípadě bázlivosti se mohou po kvalitně a citlivě vedeném výcviku zvládnout a pes může k radosti psovoda, klientů i psa samotného pracovat jako canisterapeutický. Pes, jež získá v některém bodě hodnocení D, je okamžitě diskvalifikován a nemůže ve zkoušce pokračovat, ani ji opakovat. V případě kontrolovatelné agresivity na ostatní psy může rozhodčí zvážit vhodnost psa pro individuální použití.


Pro canisterapeutické psy je důležité, aby v jakékoliv situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí a množství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, neboť tvoří se psem tým. Psovod by měl vykázat komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psu i okolí.

 

Diskvalifikace

Jakýkoliv projev agrese (vrčení, cenění zubů) k lidem je důvodem k okamžité diskvalifikaci bez možnosti opakování zkoušek. Přílišná bázlivost, submisivita, panikaření a projevy strachu jsou taktéž diskvalifikující s možností opakovat zkoušky. Nepřípustné se rovněž používání ostnatých obojků, elektrických obojků apod.

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání