Chovatelská stanice-TERRY-WESTIE -reg. FCI 592-96

plemeno:
Norwich terier - Norwich TerrierNÁŠ CHOV NORWICH TERIERŮ

FCI-III,NOT-72
----------------------------------------------
DATABÁZE NORWICH TERIERŮ
----------------------------------------------
naši pejsci,

(kontakt,fotky,štěnátka a výsledky

výstav-dole)

Věnujeme se chovu NORWICH TERIERŮ,

chtěli bychom upevnovat

charakteristiku a znaky tohoto

vzácného málopočetného plemene a udržet

tak standartní linii NORWICH TERIERA.

Chov těchto pejsků je pro nás srdeční

záležitostí.

Norwich terier je pejsek,který vám nikdy neuteče!Spolupracujeme s novými majiteli našich štěnátek.
-----------------------------------------------------------------


ZPRÁVY
-------------
Případné zájemce o štěnátko z naší

chovatelské stanice TERRY-WESTIE bych

chtěl informovat,že neprodáváme

štěnátka bez průkazu původu.

Štěnátka od nás jsou čipovaná,

očkovaná a mají průkaz původu. Ponecháváme si

právo odmítnutí prodeje štěněte,bez

udání důvodu!
--------------------------------------------------------------------

Standard podle FCI

F.C.I. Standard No 72 / 02.02.1998 / GB
NORWICH TERRIER
10.01.2011/EN


Překlad: Ing. Jaroslav Janda (28.01.1999)
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKOVÁNÍ PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.6.1987
ZAŘAZENÍ:Teriéři
KLASIFIKACE F.C.I. : Skupina 3 – teriéři.
Sekce 2 – nízkonozí teriéři.
Bez pracovní zkoušky.

CELKOVÝ VZHLED: Jeden z nejmenších teriérů. Malý, nízkonohý, bystrý psík, kompaktní a silný, dobré substance a kostry. Jizvy získané v čestných bojích nemají být příliš penalizovány.

CHOVÁNÍ A POVAHA: jeden z nejmenších teriérů. Je roztomilý, není hašteřivý, je ohromně čilý, pevné konstituce. Veselý a nebojácný.

HLAVA:

LEBEČNÍ ČÁST:
Mozkovna: lehce okrouhlá, široká, dostatečné šířky mezi ušima.
Stop: dobře vyznačen.

LÍCNÍ ČÁST:
Čenich: klínovitého tvaru a silný (délka čenichu je asi o jednu třetinu menší než je vzdálenost od týlu ke kořeni čenichu).
Pysky: těsně přiléhající.

ČELISTI/ CHRUP: čelisti dokonalé a silné. Zuby jsou dostatečně velké a silné, s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, tzn. že řezáky horní čelisti těsně překrývají řezáky spodní čelisti a jsou kolmo zasazeny v čelisti.
Oči: Relativně malé, oválného tvaru, tmavé, plné bystrého a ostražitého výrazu.

UŠI: vztyčené, posazené široce na vrcholu lebky. Středně velké, na konci zašpičatělé. Je-li pes vzrušen, jsou uši úplně vztyčené, je-li pes v klidu, mohou být složeny vzadu.

KRK: silný, dostatečné délky, přiměřené k správnému celkovému vzhledu. Krk přechází plynule v dobře stavěné plece.

TRUP:
Hřbet: krátký, kompaktní. Hřbetní linie rovná.
Bedra: krátká.
Hrudník: dlouhý a dobře klenutý. Dobré hloubky.

OCAS: kupírování není povinné.
a) Ocas kupírován na střední délku. Nasazen na úrovni rovné hřbetní linie, nesen vztyčeně.
b) Ocas ne příliš dlouhý, odpovídající celkově vyváženému vzhledu psa, u kořene silný, směrem
ke špičce ocasu se zužující. Má být co nejrovnější. Je nesen vesele, ne však přehnaně, a je
plynulým pokračováním rovné hřbetní linie.

KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: krátké, silné, rovné.
Lokty: přiléhající těsně k tělu.
Zápěstí: pevná, kolmá.

PÁNEVNÍ KONČETINY: široké, silné a svalnaté.
Kolena: dobře úhlená.
Hlezna: nízko položená, jsou zdrojem hnací síly.

TLAPKY: kulaté, kočičího tvaru s dobrými nášlapnými polštářky. V pohybu i v postoji směřující přímo kupředu.

POHYB: v pohybu směřují tlapky hrudních končetin přímo vpřed, pánevní končetiny je sledují. Hlezna jsou rovnoběžná a pružná, tak aby byly vidět při chůzi nášlapné polštářky pánevních končetin.

OSRSTĚNÍ:

SRST: tvrdá, drátovitá, rovná, těsně přiléhající k tělu s hustou podsadou. Delší a hrubší srst na krku tvoří rámec obličeje. Srst na hlavě a uších je krátká a hladká s výjimkou ne příliš mocného vousu a obočí.

BARVA: Všechny odstíny červené, pšeničné barvy, zbarvení black and tan nebo grizzly. Bílé znaky nebo skvrny jsou nežádoucí.

VELIKOST:
Ideální výška v kohoutku činí 25-26 cm (10 palců).

VADY: jakoukoli odchylku od výše uvedených požadavků je nutno považovat za vadu, jejíž závažnost musí být posouzena v přesném poměru s jejím stupněm.

POZN.: psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.

Standard according to FCI

F.C.I. Standard No 72 / 02.02.1998 / GB
NORWICH TERRIER
10.01.2011 / EN


Translation: Ing. Jaroslav Janda (28-01-1999)
COUNTRY OF ORIGIN: Great Britain
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD: 24.6.1987
CLASSIFICATION: Terriers
CLASSIFICATION F.C.I. : Group 3 - terriers.
Section 2 - low-legged terriers.
No working test.

OVERALL APPEARANCE: One of the smallest terriers. Small, low-legged, bright dog, compact and strong, good substances and skeleton. Scars obtained in honor fights should not be too penalized.

BEHAVIOR / TEMPERAMENT: One of the smallest terriers. He is cute, he is not quarrelsome, he is extremely lively, he has a solid constitution. Cheerful and fearless.

HEAD:

CRANIAL REGION:
CRANIAL REGION: Slightly round, broad, sufficiently wide between the ears.
Stop: Well marked.

FACIAL REGION:
Muzzle: Wedge-shaped and strong (the length of the muzzle is about one third less than the distance from the occiput to the root of the muzzle).
Lips: Tight fitting.

JAWS / TEETH: Jaws perfect and strong. The teeth are large and strong enough, with a perfect regular scissor bite, ie. that the incisors of the upper jaw closely overlap the incisors of the lower jaw and are set vertically in the jaw.
Eyes: Relatively small, oval in shape, dark, full of sharp and alert expression.

Ears: Erect, set wide at the top of the skull. Medium-sized, pointed at the end. If the dog is excited, the ears are fully erect, if the dog is at rest, they can be folded at the back.

NECK: Strong, of sufficient length, adequate for proper overall appearance. The neck changes smoothly into a well-built shoulder.

HULL:
Back: short, compact. Dorsal line straight.
Loins: Short.
Chest: Long and well arched. Good depth.

TAIL: Cropping is not mandatory.
a) Tail docked to medium length. Set on the level of a straight dorsal line, carried upright.
b) Tail not too long, corresponding to the overall balanced appearance of the dog, strong at the root, towards
tapering to the tip of the tail. It should be as straight as possible. He is carried cheerfully, but not excessively, and he is
a smooth continuation of a straight dorsal line.

EXTREMITIES:
FOREQUARTERS: Short, strong, straight.
Elbows: Close to the body.
Wrist: Firm, perpendicular.

HINDQUARTERS: Broad, strong and muscular.
Knees: Well angulated.
Hocks: Set low, they are a source of driving force.

FEET: Round, cat-shaped with good pads. In movement and in a straight-ahead position.

GAIT / MOVEMENT: In movement, the paws of the forelegs point straight ahead, the hind legs follow them. The ankles are parallel and flexible, so that the paw pads of the hind legs are visible when walking.

COAT HAIR:

COAT HAIR: Hard, wirey, straight, close to the body with a dense undercoat. Longer and coarser hair on the neck forms the frame of the face. The hair on the head and ears is short and smooth, except for a not too thick beard and eyebrows.

COLOR: All shades of red, wheat, black and tan or grizzly. White marks or spots are undesirable.

SIZE:
The ideal height at the withers is 25-26 cm (10 inches).

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.

NOTE: Dogs must have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.


Chovatelská stanice-TERRY-WESTIE -reg. FCI  592-96

Kontakt:
email:terrie.westie@seznam.cz

tel.Praha-Žižkov- + 420 222 540 821 - pevná linka

mob.+ 420 737 900 507

Kontaktovat nás můžete i v případě pouhého dotazu na plemeno,rád

Vám podám potřebné informace.


Webové stránky CHS Chovatelská stanice-TERRY-WESTIE -reg. FCI 592-96:
http://www.cz.pes

ID: 81


Počet záznamů v databázi psů: 7Přidej tuto stránku na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk! | Live.com

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál.
Vyhledávání