VIII. ročník Závodu O zmrzlou vranu

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 23. 01. 2018 (7476 přečtení)
Nová stránka 1

v  kategorii  ZZO (poslušnost),  ZZO 1, 

ZVV 1/ IPO 1  a  IPO 3  (poslušnost, obrana)Nová stránka 1

MÍSTO KONÁNÍ:    areál KK Brno-Rybníček v Brně-Komárově

 

DATUM KONÁNÍ:   17. února 2018

 

PREZENTACE:        06.30-07.00 hod

 

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ ZASÍLAT NA ADRESU:             

Alice Slámová

Krásného 67

636 00   Brno

Tel. 737 775 150

nebo emailem: brno.rybnicek@seznam.cz

 

STARTOVNÉ:          400,- Kč (zaslat složenkou nebo na účet č. 1117163043/0800 – ve zprávě pro příjemce          

                                   uvést  své jméno pro lepší identifikaci platby)

 

ROZHODČÍ:              Jiří Hammer, Milan Mnich , Robert Klepáč

 

FIGURANT:               Lukáš Slowioczek

 

KATEGORIE:          A.   ZZO   (poslušnost)

                                  B.   ZZO 1

                                  B.  poslušnost, obrana dle ZVV 1

                                        poslušnost, obrana dle IPO 1

                                  C.  poslušnost, obrana dle IPO 3

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:     do 10. února 2018

 

Při rovnosti bodů o pořadí rozhoduje: kategorie A,  B  1) aport                     kategorie C, D: 1) obrana

                                                                                        2) přivolání                                       2) poslušnost

                                                                                        3) los                                                 3) los

 

 

 

První  tři závodníci každé kategorii obdrží  keramickou sošku „Zmrzlé vrány“.

První tři závodníci v každé kategorii obdrží hodnotné věcné ceny.

Občerstvení je zajištěno .

 

 

POVINNOSTI ZÁVODNÍKA:

-          zaslat přihlášku se startovným do stanoveného termínu

-          dostavit se včas k presentaci (nahlásit háravé feny)

-          znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními

-          předložit potvrzení o platném očkování psa

-          dbát pokynů pořadatele a dbát na sportovní chování

-          za škody způsobené psem odpovídá psovod

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška na závod „O zmrzlou vranu“

 

Jméno psovoda: …………………………………… Datum narození: …………………….

 

Bydliště: ……………………………………………..Telefonní číslo: ………………………

 

Email: ………………..........................………

 

Kynologický či chovatelský klub: …..................................................................

 

 

Kategorie:       A          ZZO

                         B          ZZO 1

                         C          ZVV 1                      IPO 1

                         D           IPO 3

 

 

Jméno psa: ……………………………. Chovatelská stanice: ……………………………..

 

Datum narození: ………………………… Plemeno: ……………………………………….

 

Číslo zápisu: …………………………. Tetovací číslo: …………………………………….