58. ročník Valíčkova memoriálu

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 11. 09. 2017 (8618 přečtení)
Nová stránka 1

Dne 21.října 2017, ZKO Rybníček pořádáNová stránka 1

58. ročník Valíčkova memoriálu

v kategorii IPO 1 a IPO 3(se zápisem zkoušky),

v kategorii ZZO  (bez speciálních cviků)

v kategorii ZZO 1

 

Závod se uskuteční k  uctění památky zakladatele a dlouholetého předsedy

kynologického klubu Brno – Rybníček pana Františka Valíčka

 

MÍSTO KONÁNÍ:  areál KK Brno-Rybníček v Brně-Komárově

 

PREZENTACE:        07.00-07.30 hod

 

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ ZASÍLAT NA ADRESU:             

Alice Slámová

Krásného 67

 636 00   Brno

 Tel. 737 775 150

Email: brno.rybnicek@seznam.cz

 

STARTOVNÉ:          400,- Kč (možné uhradit složenkou na výše uvedenou adresu nebo na

                                                   účet. č. 1349550309/0800)

 

ROZHODČÍ:             kategorie A, B, C, D  -  Jiří Hammer, Milan Mnich, Robert Klepáč

 

FIGURANT:             Lukáš Slowioczek

 

KATEGORIE:       A. stopa, poslušnost, obrana dle IPO 1

                             B. stopa, poslušnost, obrana dle IPO 3

                             C. poslušnost dle ZZO (bez speciálních cviků)

                             D. poslušnost dle ZZO 1

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: do 15. října 2017

 

Výsledky kategorie A, B lze zapsat jako zkoušku

 

První tři závodníci každé kategorii obdrží pohár a hodnotné věcné ceny.

Vítěz kategorie B obdrží putovní pohár

(do trvalého vlastnictví lze získat vítězstvím ve třech ročnících po sobě

nebo po pěti vítězstvích celkem)

V kategorii dle IPO 1 vítěz obdrží finanční odměnu 2.000,- Kč, v kategorii dle IPO 3 obdrží vítěz finanční odměnu 3.000,- Kč a v kategorii ZZO a ZZO 1 obdrží vítěz finanční odměnu ve výši 1.000,- Kč.

 

POVINNOSTI ZÁVODNÍKA:

-                      zaslat přihlášku se startovným do stanoveného termínu

-                      dostavit se včas k presentaci (nahlásit háravé feny)

-                      znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními

-                      předložit potvrzení o platném očkování psa a platný průkaz MSKS nebo ČKS

-                      dbát pokynů pořadatele a dbát na sportovní chování

-                      mít předepsanou výstroj psa

-                      za škody způsobené psem odpovídá psovod

 

Těší se na Vás a srdečně zve KK Brno-Rybníček

 

 

Přihláška na 58. ročník Valíčkova Memoriálu

 

 

 

Jméno psovoda: …………………………………… Datum narození: …………………….

 

Bydliště: ……………………………………………..Telefonní číslo: ………………………

 

Organizace: ………………………………………… Kategorie: …………………………...

 

Zapsat zkoušku:                   ANO                NE

 

Jméno psa: ……………………………. Chovatelská stanice: ……………………………..

 

Datum narození: ………………………… Plemeno: ……………………………………….

 

Číslo zápisu: …………………………. Tetovací číslo: …………………………………….