Oblastní speciální výstava Německých ovčáků

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 10. 05. 2017 (4200 přečtení)
Nová stránka 1

ZKO Moravičany pořádá v sobotu 3. června 2017Nová stránka 1

OBLASTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ

Místo konání: Fotbalový stadion Moravičany

Program:

7.00 – 8.30 přejímka psů
9.00 – 16.00 posuzování ve třídách

Třídy:
6 – 12 měsíců tř. dorostu
12 – 18 měsíců tř. mladých
18 – 24 měsíců tř. dospívajících
nad 24 měsíců tř. pracovní
od 8 let veteráni

Posuzující rozhodčí: LUTZ WISCHALLA (D)

Doklady pro účast: Originál průkazu původu, výkonnostní knížka, platný očkovací průkaz a doklad o členství KNO.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi podle č. 12 výstavního řádu ČMKU. Výstava se koná podle platného výstavního řádu ČMKU a KNO. Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titul) není přístupný podle čl. 15 výstavního řádu ČMKU. Protest z formálních důvodů je přípustný při složení zálohy 500 Kč, která v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatelů.

UPOZORNĚNÍ: Lhostejnost k výstřelu je přezkušována již ve třídě mladých.
Na výstavách musí být zapsán výsledek RTG v průkazu původu psa již ve třídě dospívajících.
Ve třídě pracovní může nastoupit pouze jedinec se složenou všestrannou zkouškou z výkonu./ZM, ZVV, IPO, SchH, VPG/. Věkovou hranici musí splnit jedinec nejpozději v den výstavy.

Výstavní poplatky:

  • za prvního psa 300 Kč
  • za další psy 200 Kč
  • veteráni 100 Kč
  • nečlen KNO 400 Kč

Poplatky doporučujeme uhradit na místě.

Přihlášky zašlete nejpozději do 29. května 2017 na adresu:

Marie Zdráhalová
Moravičany 204
789 82 Moravičany
Mobil: 603 819 954- po 18 hod.
Email: marie.zdrahalova@seznam.cz

Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny – poháry, granule. Po celou dobu konání akce bude k dispozici bohaté občerstvení a kulturní vystoupení. Každý vystavovatel obdrží poukaz na občerstvení zdarma.