ZKO Sahara Podlešín pořádá

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 11. 03. 2015 (4691 přečtení)
Nová stránka 1

Kdy: 21. března 2015Nová stránka 1

místo konání: cvičiště ZKO SAHARA Podlešín a blízké okolí

kategorie: soutěží se pouze v obranách na ringo oblek

startovné: 300 Kč, (zasílejte s přihláškou)

na účet: 43-3524840207/0100 do zprávy pro příjemce napište jméno

závodníka

přihlášky: e-mailem: zko.saharapodlesin@seznam.cz

nebo telefonicky : 724480916

uzávěrka přihlášek 16.3.2015, kapacita závodu je omezena!

Při nenaplnění kapacity bude možno přihlásit se po domluvě

s pořadateli i po uzávěrce.

 

 

rozhodčí: Roman Vala

figuranti: Jan Sluka, Tomáš Fejtek, Tomáš Matuna

ředitelka závodu: Kateřina Komedová

 

ceny: každý závodník dostane diplom, pro vítěze bude jako hlavní

cena připravena uzená kýta!!! A mnoho dalších cen pro úspěšné

závodníky.

 

Občerstvení a stravování bude zajištěno po celou dobu soutěže na cvičišti.

 

Harmonogram:

8:30 -9:00 přejímka psů,

9:30 slavnostní zahájení

10:00 – 16:00 soutěžní disciplíny

16:30 vyhlášení vítězů, ukončení soutěže

 

Soutěžní disciplíny

1)Likvidace výtržnosti (dva figuranti) 95b. zákrok/ 5b.pouštěčka

Psovod se dostaví na výchozí bod. V altánu za překážkou ( 50- 80cm) provádějí dva

figuranti výtržnosti. Psovod po zákonné výzvě (figuranti nepřestanou s pácháním

výtržnosti) vypouští psa k provedení zákroku. Není rozhodující, na kterého

z aktivních figurantů je zákrok proveden. Po zákusu přestává být druhý figurant

aktivní. Psovod setrvá na výchozím bodě do pokynu rozhodčího, na pokyn přichází ke

psu a provádí pouštěčku.

Jestliže pes nepřekoná překážku, tudíž neprovede zákrok, bude cvik anulován. Při

napadení druhého, již pasivního figuranta, budou odečteny dílčí body.

2)Hladké zadržení (cca 100 kroků) 95b.zákrok/ 5b.pouštěčka

Psovod dojde na pokyn pomocníka ze shromaždiště na výchozí bod, kde si připraví

psa (připravenost signalizuje zvednutím ruky). Na horizontu vzápětí vyjde figurant,

který na sebe hlasitě upozorní a dá se na útěk. Následně psovod po zákonné výzvě

vypouští psa k zákroku, kterého neprodleně následuje. Figurant se bude snažit psovi

uprchnout. Po příchodu psovoda je automaticky provedena pouštěčka.

Jestliže pes úplně ztratí orientaci na figuranta, bude cvik anulován.

3)Zadržení pachatele v nepřehledném terénu : 95b.zákrok/5b.pouštěčka

Výchozí bod této disciplíny bude pod nízkým železničním mostkem. Zde bude několik

překážek, za kterými se bude ukrývat pachatel. Psovod ve chvíli, kdy bude připraven,

vyzve pachatele, aby opustil úkryt. Ten neuposlechne, vystřelí a dá se na úprk

ztíženým terénem, v okamžiku výstřelu psovod vypouští psa, kterého neprodleně

následuje. Figurant se bude snažit zabránit zadržení odhozením zavazadla. Psovod po

svém příchodu provádí pouštečku.

Jestliže pes neprovede zákrok, nebo úplně ztratí orientaci na figuranta, bude cvik

anulován. Bude-li mít pes reakci na odhozené zavazadlo, bude odečten dílčí počet

bodů.

4)Zneškodnění pachatele v odstaveném vozidle : 95b.zákrok/5b.pouštěčka

Pachatel sedí na zadním sedadle odstaveného automobilu a dělá nepořádek, zadní

dveře od vozidla ale zanechal otevřené. Psovod se dostaví na určené místo, vyzve

pachatele, aby zanechal svého jednání ( ten výzvu ignoruje a pokračuje ve

výtržnostech). Následně psovod vypouští psa a sám zůstává stát. Po provedení

zákroku figurant vystoupí i se psem v zákusu a pokračuje v boji mimo vozidlo. Na

pokyn rozhodčího přichází psovod ke psu a dává pouštěčku.

V této disciplíně se bude hodnotit vyřešení situace psem, přímočarost zákroku.

Jestliže pes zákrok neprovede, nebo od auta odběhne, bude cvik anulován.

5)Kontrolní výkon (cca 100 kroků): 95b.zákrok/5b.pouštěčka

Psovod si připraví psa na určeném místě (připravenost signalizuje zvednutím ruky).

Následně figurant vyjde na osu a upozorní na sebe. Psovod po zákonné výzvě

vypouští psa, kterého bezprostředně následuje. Figurant se pokusí psa zastrašit

výhružnými pohyby, křikem, zbraněmi či povely odradit od zadržení. Figurant klade

odpor až do příchodu psovoda. Ihned po příchodu se provádí pouštěčka.

Při zastrašení, odehnání psa, či neprovedení zákroku je cvik anulován.

Vyhodnocení:

Maximální možný počet bodů je 500b.

Při rovnosti bodů v celkovém součtu rozhoduje vyšší zisk u kontrolního výkonu, následně

likvidace výtržnosti v altánu, zadržení pachatele v nepřehledném terénu, zadržení ve vozidle,

hladké zadržení.

Pořadatel si vyhrazuje právo v oprávněných důvodech ke změnám

propozic jednotlivých disciplín, či k jejich úpravám .

Informace pro závodníky:

Každý psovod předloží při prezentaci očkovací průkaz s platným očkováním.

Za škody způsobené psem odpovídá jeho majitel.

 

Všechny disciplíny budou předvedeny zkušebním psem.