Mistrovství Rakouska

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 21. 08. 2014 (2108 přečtení)
Nová stránka 1

Mistrovství Rakouska a zároveň mezinárodní zkoušky IRO je pokládáno za jeden nejprestižnějších závodů IRO,

 Nová stránka 1

kterého se zúčastňují špičky záchranné kynologie včetně některých mezinárodních rozhodčích, kteří zde startují jako psovodi.

 

Na letošní Mistrovství ve dnech 15. až 17.8.2014 dohlížel i současný prezident IRO Michael Pernsteiner. Soutěžilo se ve třech kategoriích v nejvyšších stupních - stopy, plochy a sutiny.

Rozhodčími na této akci byli Astrid Laner (IT) na poslušnost, Květoslav Štibora (CZ) na stopy, Charlotte Kranz (AT) na plochy a Ruud Haak (NL) na sutiny. Závodily týmy z 10 různých zemí a zúčastnily se také všechny čtyři aktivní organizace z České republiky. To se zatím nepodařilo na žádných závodech, ani na Mistrovství světa.

 

 

Mistrovství bylo znamenitě zorganizováno, pouze terén na sutiny nebyl ideální. Šlo o sutinový trenažér v Schöneben, který bohužel tvoří několik malých shluků kamenů na zatravněném pozemku a vůbec neodpovídá charakteru sutiny. Rozhodčí Ruud Haak nízkou obtížnost úkrytů proto nahradil podmínkou, že u každé nalezené osoby musí pes štěkat 30 s a až poté mohl psovod jít za psem. Týmy našly všechny osoby, a tím splnily podstatu záchranářských zkoušek a rozhodčí nepožadoval další splnění limitů zkoušky.

 

Terén na plochy tvořil obdélník, v jehož středu byla skála, a okraje terénu byly vyznačeny páskou. Jedna z hledaných osob ležela v jeskyňce, a pes tak viděl pouze ruku vyčnívající ze skály.

 

 

Organizaci Sirius-rescue reprezentovali čtyři psovodi - tři v sutinách a jeden v plochách. Všichni splnili limity na poslušnosti. Martin Falk s Garym i Pavla Foltynová s Brandy na sutinovém speciálu našli všechny tři osoby, bohužel pan rozhodčí zadal známku neuspokojivě. Naneštěstí Pavlu Šabackému s Codym, reprezentující tým Sirius-rescue na plochách, chybělo jen pár vteřin k tomu, aby Cody označil poslední hledanou osobu, a splnili tím limit zkoušky.

 

 

Nicméně Šárka Chmelová s Chipy zde předvedly nejlepší práci ze všech závodníků, která byla ohodnocena 194 body. Organizace Sirius-rescue tak zásluhou Šárky Chmelové a Chipy  získala titul mezinárodní Mistr Rakouska v kategorii v sutinách. V této kategorii ji poté následovali na druhém a třetím místě psovodi švýcarské armády. V plochách všechna tři místa obsadili rakouští závodníci v čele s Magdalenou Koczerou s velkým kníračem Jessem. Ve stopách první i třetí místo také obsadili rakouští závodníci. Na druhé místo se však probojovala česká závodnice Iva Lžičařová s Chirou ze ZBK Jmk.

Vybavení a účast na této akcí bylo součástí projektu Nadace ČEZ.