Páté mezinárodní setkání

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 09. 07. 2014 (1926 přečtení)
Nová stránka 1

kynologických týmů USAR odřadů

 

Na toto praktické kynologické cvičení, které se konalo ve dnech 11. - 14. 6. 2014Nová stránka 1

v Kaznějově, přijelo 12 týmů. Týmy z České Republiky, Polska, Slovenska, Francie, Lucemburska. Tématem cvičení se stalo zemětřesení o síle 7,6 Richterovy škály. Vlivem zemětřesení došlo ke zřícení většiny budov městské zástavby města Vitacit, kde došlo k silnému poškození továrny na výrobu průmyslových výbušnin. Reálným předpokladem bylo zavalení mnoha osob pod troskami budovy a právě tyto osoby byly hledány dvoučlennými družstvy kynologů.

 

 

Součástí programu byla i takticko-speciální příprava psovodů - pohyb na místě zásahu, použití lezecké techniky, radiokomunikace a práce s technickými prostředky vyhledávání. Hlavním cílem cvičení bylo navázání spolupráce mezi jednotlivými kynologickými skupinami působícími v rámci USAR odřadů, porovnání úrovně výcviku, připravenosti a způsobu taktického nasazení v oblasti záchranářské kynologie USAR odřadů. Akci pořádalo MV-generální ředitelství HZS ČR HZS hl. m. Prahy (USAR odřad PHA), HZS krajů a Záchranný útvar HZS ČR.

 

 

Šárka Chmelová s Chipy působila v družstvu s Naďou Kramolišovou s Nicky a zastupovaly Městskou policii Ostrava. Z 12 týmů se umístili na 5. místě.