Hlásící oznamovač

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologická historie
Vydáno dne 13. 01. 2013 (3690 přečtení)
Hlásící oznamovač, jehož výkony vynikající znalci prohlašují za phantom, jiní neméně proslulí cvičitelé za vrchol dokonalosti psa zvěř zabezpečujícího, je smíšeninou oznamovače s hlasičem.Pes zapracovaný jako předcházející, po vypuštění musí kus vysledovati u něho chvíli vydávati, pak se vraceti k vůdci a při tom občasně hlásiti; což opakuje tak dlouho, až se u kusu oba sejdou.

Hlásící oznamovač se vyvine buď z hlasiče špatně cvičeného, nebo z hlasiče zúmyslně zkaženého, protože se pro revíry, v kterých má pracovati jako hlasič, nehodí, nebo ze psa majícího oznamování jaksi tak v povaze, že hlásí jen tehdy, když ví, že cvičitel je zcela blízko, ale přes odborné vedení a cvik se nedá u kusu udržeti, je-li vůdce vzdálen.

Dle mé zkušenosti je hlásící oznamovač v příhodných revírech psem velmi upotřebitelným a užitečným. Musí býti zapracován stejně jako hlasič. Když hlásí u venku vyloženého kusu, zavolá ho cvičitel k sobě, při čemž ho pobízí k vydávání. Přiběhne-li pes, tedy musí hlásiti, načež mu poručí cvičitel, aby se ke kusu vrátil a hrál. Couvne několik kroků zpět a zvyká psa na určitý hvizd, po kterém má kus opustiti. Kdyby pes nešel dobrovolně od kusu, cvičí se na šňůře, podobně jako oznamovač, nehlásí-li tedy jako hlasič. Za tmy nebo v těžce přístupných místech prokáže takto vycvičený pes cenné služby.