Jak jest nutno postupovati, aby se pes ve všeobecné poslušnosti utvrdil

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologická historie
Vydáno dne 25. 03. 2009 (5447 přečtení)
Dosud probrané cviky tvoří vlastně předmět výcviku v poslušnosti a mají nám umožniti snadné ovládání a bezstarostné usazení nebo uložení psa s počátku na vodítku, později i volně, ať už na povel, hvizd nebo znak podle hesla v čele hlavy o výcviku uvedeného, t. j. kdy, jak a kolikrát sí to cvičitel přeje.Cvičení apelová jsou vlastně souhrnem dosud probraných cvičení a slouží k tomu, aby po jednotvárných cvičeních „sedni" a „lehni" bylo psu dopřáno více svobody a pohybu, aby cvičitel dovedl za všech okolností psa v terénu ovládati a pes aby na každý pohyb cvičitelův správně a rád reagoval. Při tom se cvičitel řídí všemi zásadami, které jsem o výcviku již předeslal.

Cvičení se kombinují v apelová cvičení, která se provádějí zásadně s počátku na dlouhém vodítku, každodenně vždy několik minut před zahájením vlastního výcviku. Kombinovati se mohou libovolně, podle potřeby, avšak tak, aby v nich byly hlavně ty cviky, jimž se pes správně naučil, cviky ukázňovací a jiné, seřazené účelně za sebou. Apelové cvičení nemá trvati déle než 10 minut. Neznámé výkony nesmíme do něho zařazovati. Provádějí se rychle, pes se překvapuje změnou cviku a tím se nutí k tomu, aby byl stále pohotově k novému výkonu. Je při nich nutná součinnost pomocníků, kteří neposlušné, těkavé a vzdorovité zvíře nenápadně trestají, střílejíce po něm v pravý okamžik broky prakem. Tím jsou psi přinuceni k rychlému návratu k cvičiteli, u něhož hledají ochranu. Cvičitel sám praku užíti nesmí.

Při každém zkoušení psa je nutno žádati předvedení apelových cvičení, poněvadž podle jejich kvality dá se ihned bezpečně usuzovati o schopnosti cvičitelově a stupních výcviku psa.

Příklad apelových cvičení psů mladých:

  • Rázný pochod na 100 kroků,
  • vpravo v bok, 20 kroků přímo,
  • vlevo v bok, 20 kroků přímo,
  • čelem vzad.

Totéž poklusem a během.

Pak:

  • „sedni"
  •  „pojď";

obraty:

  • „sedni"
  • „daun"
  • „pojď"
  • „sedni".

Při celém cvičení je pes na dlouhé šňůře.

Tuto látku snažíme se absolvovati se psem do stáří 12 měsíců a další výcvik nezačneme dříve, pokud ji pes přesně a spolehlivě neovládá.