Cvičte psy pro službu policejní!

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologická historie
Vydáno dne 05. 04. 2004 (4845 přečtení)
J. Mahovský - časopis Bezpečnostní služba č. 11/1932

Na jaře a v létě je vhodná doba k provozování všech sportů. Cvičení psů jest zdravým sportem, který nutí k pohybu v přírodě a jehož cílem jest nabytí tvora věrného a oddaného, jenž s radostí vykonává služby mu uložené, ale který také neváhá nasaditi i vlastní život za blaho svého pána.ukázka ze cvičení psů brněnské státní stráže bezpečnosti na cvičišti Klubu pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Brně.
Ukázka ze cvičení psů brněnské státní stráže bezpečnosti na cvičišti Klubu pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Brně.

Ostatně vycvičeného psa můžeme i dobře zpeněžiti a cvičením psů získati dosti výnosného vedlejšího zaměstnání. Jako dlouholetý funkcionář kynologického klubu vím ze zkušenosti, že byla vždy větší poptávka než-li nabídka jak po vycvičených psech tak i po zkušených cvičitelích. O služebních nebo policejních psech bylo již tolik napsáno, že považuji za zbytečné se o předmětu dále šířiti. Má-li pes vůbec a cvičený zvláště význam pro mnohého člověka, jest nepostradatelný ve službě bezpečnostní. O jeho úspěších ve službě pátrací čteme v denním tisku, známe dosti případů, kdy přítomnost psa, ba mnohdy i pouze vědomí, že by mohl býti pes při vyšetřování použit, působí preventivně. Ve službě hlídkové jest neocenitelný a možno tvrditi, že snad v polovici pochůzek nahradí druhého bezpečnostního organa. Při tom jsou náklady peněžní tak nízké, že jest ku podivu, že se tato okolnost neocení v úsporných opatřeních. Jest také povinností úřadů, nenechati bez povšimnutí a bez použití žádný prostředek, jimž se zvýší bezpečnost veřejnosti, i také bezpečnostních orgánů samých.

Klamný jest názor, že služební pes se hodí pouze pro četnictvo. Což velkoměsto nemá periferií, odlehlých čtvrtí, rozsáhlých sadů, nouzových kolonií (namnoze i cikánských táborů), lesů? U policejního ředitelství brněnského - kde dík vzácnému porozumění pana policejního ředitele - se cvičitelům psů vychází velmi vstříc, máme každoročně dosti úspěchů s použitím policejních psů ve službě pátrací. A to máme jen vůdce psů, kteří neprodělali odborného školení a kteří vycvičili své psy za vedení neodborníků a pak jen podle vlastního systému.

Oč lepší výsledky ve službě mohli by býti, kdyby bylo řádné organisace a kdyby vůdcové psů prodělali kursy po způsobu četnictva vůbec, kdyby se úřad nemusel spoléhati jen na pomoc ochotníků?!